Her får koen energidrik efter kælvning
Et irsk universitet har investeret 2,5 mio. engelske pund, svarende til knap 22 mio. danske kroner, i en kvægstald, der tager store hensyn til goldko-management.

Ekstra fokus på goldkøer giver fantastiske resultater målt på en lang række parametre. Det viser resultater fra det nordirske universitet Cafre, College og Agricultural Food and Rural Enterprise der har gennemført et større projekt med nye staldfaciliteter til malkekøerne. 

I den nye stald er behovet for antibiotika eksempelvis 70 procent lavere samtidig med at klovene og fertiliteten er bedre

Byggeriet indbefatter både faciliteter til malke- og goldkøerne. 

Besætningen består af 200 Holsteinkøer med en årsydelse på 8.777 liter. Det skriver Farmers Weekly.

Goldkøerne sættes i fokus

Management i goldkoperioden er af stor betydning for koens næste laktationer og generelle sundhed. 

Derfor udtaler universitetets kvægteknolog, Alistair Boyle, at byggeriet tilgodeser goldkoens komfort, klovsundhed og fertilitet. 

Faciliteterne er fx halmbokse af 8 x 9,5 meter til før og efter kælvning, samme størrelse gør sig gældende for sygebokse, 12 individuelle kælvningsbokse, vakuum håndteringsudstyr for udmalkning af råmælk i kælvningsboksene og mulighed for mekanisk løft af liggende køer, fx på grund af mælkefeber.

Køerne sættes ind i fælles halmbokse fem til syv dage op til kælvning og efter kælvning. Lige før kælvning flyttes de til en individuel kælvningsboks. 

Efter kælvning bliver koen tildelt 'energidrik' for at booste rehabiliteten, mens råmælk samtidig udmalkes via vakuum-systemet, så kalven hurtigt kan blive tildelt råmælk. 

Når disse ting kan ske i kælvningsboksen minimerer det stress hos koen og kalven, uddyber Alistair Boyle. 

Fodring efter huld på goldkøerne

Et andet fokus i det nye staldbyggeri er BCS, Body Condition Score, hvor køernes huld vurderes ud fra en skala. 

Efter huldvurderingen bliver goldkøerne inddelt i to grupper, der fodres forskelligt, så det er tilpasset deres huldscore. 

Goldkøer med for høj BCS bliver fx kun fodret med goldko-mineraler og hø. 

En uge før kælvning bliver alle goldkøerne fodret på samme niveau, som malkekøerne.

Alistair Boyle forklarer det med, at det tilpasser vommen til højere koncentrationer af kraftfoder, som de bliver tildelt efter kælvning. En blidere overgang. 

Fodring efter huldbedømmelse reducerer risikoen for metaboliske lidelser, som mælkefeber. Besætningen har kun 2 pct. mælkefeber-tilfælde og 3,5 pct. med tilbageholdt efterbyrd. 

Antibiotikaforbrug reduceret med 70 pct.

Siden investeringen på 22 mio. danske kroner i de nye faciliteter for køerne er besætningens antibiotikaforbrug faldet med 70 pct. 

Alistair Boyle tilskriver den store reduktion, det store fokus på goldkøernes komfort og generelle trivsel i perioden. 

90 pct. af køerne i besætningen scorer kun 0-1 på halthedsskalaen, hvilket er en klar forbedring efter fokusset på aflastende underlag i form af sand og halm hos goldkøerne. 

Det betyder, at færre køer skal behandles for diverse klovlidelser. 

Brunstprocenten ligger på 80 pct., og drægtighedsprocenten på 36 pct. Drægtighedsprocenten er ikke optimal, og det er derfor et kommende fokus for universitetet og kvægteknologen, Alistair Boyle. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.