Hold øje med køernes energiudnyttelse

Foderskift kan give dyk i energiudnyttelsen, især ved indbinding.

Køers energiudnyttelse falder ofte om efteråret, og derfor er det vigtigt at holde øje med den nu. Sådan lyder det fra Hans Lund, kvægrådgiver hos Økologirådgivning Danmark.

Faldende energiudnyttelse sker typisk ved foderskifte, og for køer, der har været på græs og bindes ind, vil der stort set altid være en periode med lavere energiudnyttelse i forbindelse med indbinding.

»Det er nærmest lige meget, hvad vi gør«, siger Hans Lund.

Nogen mener, at det skyldes, at dyrene har tabt sig på græs, så der går mere af energien i foderet til at genvinde huldet. Den sammenhæng kunne Hans Lund dog ikke finde, da han sammenlignede vægt ved udbinding og indbinding i robotbesætninger.

Han tillægger foderskiftet en stor betydning, og det bør foregå så glidende som muligt, hvis man vil undgå store fald i energiudnyttelsen.

»Drøvtyggere er følsomme. Når vommen skal omstille sig til nyt foder, kan der gå tre uger, før de mikroorganismer i vommen, der skal til for at nedbryde det nye foder, har opformeret sig, og det vil kunne ses på energiudnyttelsen«, siger han.

Vil man afbøde konsekvensen, kan man lave foderskiftet så gradvist som muligt, foreslår han.

Nyt foder

Niels Justesen, kvægrådgiver hos Sagro, ser også udsving i foderudnyttelsen i konventionelle besætninger ved foderskift i efteråret.

»Når man for eksempel går fra gammel til ny majs, kan der gå tid, før fodringen er helt indstillet, og i mellemtiden kan der være lavere foderudnyttelse«, siger han.

I år ser han det i forbindelse med tidligt høstet majs med lavt stivelsesindhold.

Derfor er det bedst, hvis man kan vente med at ændre fodringen, til der er taget analyser af alt foder, så man nemmere kan skyde plet med fodersammensætningen.

»De, der gør det, oplever kun små skvulp. Hvis der pludselig mangler 1,5 liter mælk, som man ikke kan forklare med andre ting, skal man reagere hurtigt«, siger han.

For at være opmærksom på problemet bør man tjekke energiudnyttelsen jævnligt, og den bør være mindst 95 procent, gerne højere.

Energiudnyttelsen kan beregnes i DMS, der bruger input af foder, output af mælk og et forventet behov for vedligehold og tilvækst hos dyrene og fostre som elementer i beregningen.

Faktaboks

Energiudnyttelsen - fejlkilder

  • Ensilagens tørstofprocent kan afvige fra det analyserede, eller at vægten på fuldfodervognen eller andet udstyr ikke er rigtig. 
  • En måske overset tabspost er, at køerne ofte slæber foder ned på spalterne ved foderbordet.
  • Foderspildet vil variere meget i størrelse, men kan måske udgøre 2-5 pct. af foderet.
  • En opgørelse af de foderkontroller, der er lavet i DLBR NorFor, viser en energiudnyttelse på i gennemsnit 93 procent.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.