Hold altid gylle og ensilage adskilt – før, under og efter ensilering
Gyllen er den største smitte når vi taler om blandt andet Salmonella Dublin.

Af Aase Holmgaard, Økologikonsulent kvæg, Syddansk Kvæg

Vi ved det alle: Gyllen er den største smitte når vi taler om blandt andet Salmonella Dublin, idet gødning fra syge dyr, kan indeholde op til 1 milliard af salmonellabakterie pr. gram.

Smittede dyr, der ikke viser sygdomssymptomer, udskiller flere tusind bakterier pr. gram. 

Maskinstationerne er opmærksomme på deres ansvar, og de vil gerne hjælpe til med at sikre, at gyllekørslen ikke bevirker en reinfektion, men det kræver fælles fokus fra både besætningsejer og samarbejdspartner.

Rene dæk på rene områder

Ensileringen af 1. slæt er enkelte steder startet og inden for de næste en til halvanden uge går det rigtig i gang.

Transportvejene, der anvendes ved ensilering, er ofte de interne veje, se de gule veje på figuren øverst, det vil sige forbi kalveopstaldningen samt på arealer hvor der køres foder.

Uanset om du har hjælp fra maskinstation, naboen eller anvender egne maskiner, skal dæk være rene når de kører ind på de rene områder (gule og grønne veje), det vil sige de skal være vasket og desinficeret. 

Sørg for at dine hjælpere/samarbejdspartnere ved, hvor de må/skal køre, når der skal ensileres, så husk derfor at informere ordentlig inden opstart. Synliggør kørselsvejen på et oversigtskort - det er enkelt og overskueligt.

Ingen gyllekørsel ved ensilering

Gyllen ønsker vi at få bragt ud meget hurtig efter snitning, men er der overlap på kørselsvejen, det vil sige at gyllevognen skal køre på nogle af de veje, hvor der bringes foder til siloen/stakken, er det væsentlig at gyllevognen først starter op, når ensilagen er i stak/silo.

Hermed sikres det, at der ikke flyttes frisk spildt gylle via dæk til foderet.

Vidensark og smittebeskyttelsesplan

Danske Maskinstationer og Entreprenører (DME Agro) har udarbejdet en Smittebeskyttelsesplan, som de opfordrer alle deres medlemmer (maskinstationer) til at udfylde i samarbejde med landmanden.

Planen består af et kort, der synliggør hvor gyllevognen køre, samt hvilken sundhedsstatus besætningen har og kontaktoplysninger på ejeren.  Adfærden omkring gyllekørslen skal selvfølgelig virke hele tiden, men i snittesæsonen er den blot ekstra væsentlig.

Husk at informere samarbejdspartnere, hvis sundhedsstatus ændres, så de kan tage deres forholdsregler og øge rengøringen og desinficeringen før og efter kørsel fra ejendomme med Salmonella.

DME Agro har ligeledes udarbejdet to Vidensark (Grovfoder og smittebeskyttelse samt Gylle og smittebeskyttelse). Disse ark ligger hos maskinførerne, men kan også rekvireres ved kontakt til DME Agro: Gerth Pedersen Holm, gh@dmoge.dk  / 7641 3675 eller Rådgivere i Syddansk Kvæg, www.SD-K.dk / 7320 2600.

Ligeledes har Seges udarbejdet en pjece: Smitte fra husdyrgødning – råd og fakta. Udpluk heraf findes på Landbrugsinfo.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.