Holdbarhed på dine køer har betydning for klimabelastning og økonomi

En god holdbarhed på dine køer er godt for både dyrevelfærd og klima, men det har også betydning for økonomien og nu også afregningen af din mælkepris.

Af Kvægrådgiver Amalie Helene Bonnerup, LandboNord

I Arlas nye tillægsmodel for bæredygtighed er dyrenes holdbarhed et af de klimatiltag, hvor der kan opnås point. Man kan få op til fem point for dyrenes holdbarhed (1 point udløser 0,03 eurocent per kilo EKM i tillæg til mælkeprisen). Og her er det procent døde køer der afgør, hvor mange point der kan opnås. For at opnå alle fem point skal kodødeligheden være på 1,3 procent eller derunder. For at opnå ét point skal kodødeligheden være 8,9 procent eller derunder. Dette er endnu en god grund til at fokusere på dyrenes holdbarhed. 

En høj holdbarhed på køerne er med til at reducere mælkens klimaaftryk. Dette skyldes flere ting, blandt andet at den klimabelastning der stammer fra koens opvækst kan fordeles på en højere livsydelse. Ved en høj holdbarhed er der også et mindre behov for opdrætskvier, og der er mulighed for at sænke udskiftningsprocenten. Dermed reduceres antallet af kvier der er nødvendige for at udskifte køerne. Antal af kvier har stor betydning for klimbelastningen, fordi den metanudledning der stammer fra fordøjelsen samt metan- og lattergasudledning der stammer fra gødningen reduceres med færre dyr. Samtidig spares der foder og derfor reduceres den klimabelastning, der stammer fra foderproduktionen også.

brug udskrift fra DMS

Helt generelt hænger høj holdbarhed og bedre økonomi sammen. Og har en besætning en høj holdbarhed, så er der typisk også god sundhed, godt management i besætningen og øget mælkeydelse. 

I DMS findes udskriften Holdbarhed under analyseudskrifter (se figur 1). Udskriften viser køernes overlevelse, og den viser hvad sandsynligheden er for, at en ko afgår som død eller til slagtning i forhold til dens alder målt i laktationer og dage. I eksemplet i figur 1 ses det, at knap 20 procent af køerne overlever 5. laktation, hvor cirka 85 procent af køerne overlever 2. laktationen. Den grønne linje viser gennemsnittet i sammenligningsgruppen, mens den blå linje viser de 10 procent med den højeste holdbarhed i sammenligningsgruppen. 
 

Udskriften er god til at give et overblik over hvordan holdbarheden ser ud i besætningen og også i forhold til sammenligningsgruppen. Den kan hjælpe til at beslutte, hvor indsatserne skal laves for at øge holdbarheden.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.