Hun gør det igen og igen: Lisbeth tjener mest på at producere mælk

Lisbeth Klinge opnåede det højeste dækningsbidrag i KvægNøglen under KvægrådgivningDanmark.

Der er fire R’er du skal kende, hvis du spørger Lisbeth Klinge, Landborup på Mols.

R for Ro

R for Renlighed

R for regelmæssighed

Og R for rettidig omhu.

De fire R’ere er ifølge den erfarne Lisbeth Klinge forklaringen på, at hun og hendes besætning på Mols år efter år ligger i toppen hvad angår dækningsbidrag, mælkeproduktion og sundhed.

På Kvægrådgivning Danmarks webinarbaserede kvæg-årsmøde blev hun tirsdag formiddag kåret for det højeste dækningsbidrag i KvægNøglen. I 2019 hentede hun hele 19.830 kr. pr. ko i besætningen med 81 årskøer.

Sådan gør hun

Ydelsesmæssigt ligger besætningen fra Mols stabilt på 14.000 kg EKM pr. ko, og det skyldes de fire R’er, mener Lisbeth Klinge.

Hun sørger for en rolig omgang med dyrene og sørger for ro og orden i staldene.

Hun klipper haler, ordner køernes båse med sand og sørger på den måde for, at dyrene er rene. Det giver sunde dyr og et stabilt lavt celletal på 100.000. Kalvene er på dybstrøelse, og der spares ikke på halmen.

Regelmæssigheden dækker over faste rutiner for fodring og malkning. Næsten på minuttet sørger hun for, at køerne bliver malket med et interval på 12 timer.

"Den rettidige omhu handler om at gribe til handling. Det gælder både om ikke at lade tiden gå, hvis et dyr har brug for skåneboks eller at blive tilset af dyrlæge eller klovbeskærer. Det drejer sig også om at reagere på foderskift, hvis køerne reagerer anderledes end forventet", forklarer Lisbeth Klinge.

Tager udfordringer op

Selvom med en betydelig distance til gennemsnittet hviler Lisbeth Klinge ikke på laurbærene. Hun tager udfordringerne op, roser hendes kvægrådgiver Peter K. Møller, Kvægrådgivning Danmark og Velas.

Et eksempel herpå var Arlas henvendelse i foråret 2019, hvor de spurgte Lisbeth Klinge, om hun ville levere græsmælk, fordi hun i flere år har haft køerne på græs.

Det ville Lisbeth gerne, selvom omlægningen indebar en ændring af foderrationen, fordi køerne skulle fodres med non-GM fodermidler. Det betød en reduktion af sojaskråmængden fra tre til 1,5 kg ts pr. ko pr. dag og en tilsvarende opjustering af mængden af rapskager.

I dette forår har hun udvidet mærkeproduktionen til konceptet for mælk med to hjerter. Det har bl.a. medført, at kalve helt ned til fire måneder skal på græs. De lukkes på græs på et areal lige udenfor stalden.

Foruden fortsat at stræbe efter de fire R’er, stræber Lisbeth Klinge også efter en ydelse på 15.000 kg EKM pr. ko. Og vigtigst af alt at holde en høj indtjening.

Faktaboks

Dækningsbidrag: 19.830 kr. pr. årsko i 2019

Bruttoudbytte: 41.308 kr.

Tilvækstværdi: 4.263 kr. pr. årsko

Stykomkostninger: 21.955 kr. pr. årsko (dyrlæge 824 kr., diverse 2.251 kr., indkøbt foder 10.347 og 8.060 kr. til hjemmeavlet foder inkl. korn)

91 pct. af ungdyr når frem til kælvning

15 pct. af køerne når sjette laktation.

Ko-dødelighed på 1-2 pct. inklusiv uheld.

Kalve- og ungdyrdødelighed: 1-3 pct.

Emneord Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.