Husk selen – og alle de andre mineraler
Det er vigtigt at tage mineralanalyse af græsensilagen – også på de NIR prøver der er udtaget i juni og juli – og husk selen!

Af Rina Oldager Miehs, kvægbrugskonsulent Syddansk Kvæg

 

Får du lavet en tilpasset gårdmineralblanding til dine køer og kvier? - Og husker du samtidigt at få lavet mineralanalyse inkl. selen på dit grovfoder? Hvis ikke - så skal du have det gjort!

Lige nu ligger der nogle store lagre af græsensilage ude på gårdene. Det er vigtigt at kende mængder og specielt, hvilken kvalitet den har - da det jo skal fodres til køer og kvier det næste år. For at kunne optimere fodringen til dyrene skal der laves grovfoderanalyser – og når I alligevel indsender prøver til grovfoderanalyser, så husk også at få lavet en mineralanalyse inkl. selen.

Mange steder bliver der anvendt gårdmineralblandinger i stedet for typemineraler. Og da grovfoderet er en stor andel af køernes ration er det også relevant hvad grovfoderet indeholder på mineralsiden. Når der bestilles en gårdblanding ved mineralfirmaet, kan blandingen tilpasses bedre og mere optimalt, og du betaler ikke for noget som er unødvendigt.

Selen

Selen er et vigtigt element for koen og indgår som essentiel bestanddel i koens stofskifte og har stor betydning for koens immunforsvar. Hvis der er mangel på selen, kan der forekomme svagtfødte kalve, og kalvene kan have svært ved at sutte. Køerne kan have problemer med tilbageholdt efterbyrd efter kælvning, dårlig opstart af reproduktion i laktationen, højt celletal i mælken, høj forekomst af yverbetændelser og generelt svækket immunforsvar.

For meget og for lidt

Selen skal tilføres i foderet og bliver optaget via tyndtarmen. Selen har væsentlig betydning for vigtige enzymer og de antioxidative systemer, der nedbryder skadelige stoffer i cellerne i stofskiftet. Naturlig forekomst af selen på de danske marker er normalt for lavt til, at græsset vil indeholde tilstrækkeligt selen, for at kunne dække køernes behov. I græsensilage regnes der med en standard på selenindhold på omkring 0,05 mg/kg ts. Når en ko skal have dækket sit behov for selen, skal hun have optaget 0,2 mg/kg ts foder. Selenmangel kan opstå, når der er mindre end 0,1 mg selen pr. kg ts. Så det er meget små mængder, der har meget stor betydning. For høje mængder (>2 mg/kg ts) kan også have en toksisk virkning, hvorfor det er vigtigt at kende indholdet i grovfoderet til optimering af rationen.

Mineralblanding

Anbefalingen er at supplere forsyningen af selen via foderet. Ofte er det nemmest med en mineralblanding indeholdende syntetisk eller organisk selen. Der kan også kompenseres for det med selenberiget gødning eller køerne kan sprøjtes. Hvis der bruges selenberiget gødning på dit græs, så vil mængden af selen i dit græs være noget højere, og det bør der tages højde for i mineraloptimeringen.

Ekstra analyser

I Syddansk Kvæg får vi analyseret vores grovfoderprøver i Vejen hos Eurofins Steins. Der får vi lavet NIR prøver og mineralanalyser. Hvis du allerede har fået lavet en grovfoderanalyse af dit græs, men alligevel gerne vil have lavet en mineralanalyse, kan det sagtens efterbestilles, da Eurofins Steins gemmer den tørre prøve i ca. 3 mdr. Mineralanalysen, der efterbestilles, laves til samme merpris, som der er på mineralpakkerne. Det vil være mest relevant at få foretaget mineralanalyser på græsensilage til brug i optimeringen af foderplaner, men de kan også anvendes i forhold til næste års markplan.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.