Hver fjerde danske malkeko har smertefuld klovsygdom
Der er ikke er sket nogen væsentlig ændring i forekomsten af digital dermatitis i Danmark gennem de sidste 15 år, viser ny undersøgelse.

Næsten hver fjerde (24 procent) danske malkeko har digital dermatitis (DD). Det  viser en ny undersøgelse gennemført i 2016, og det er en ganske lille stigning i forhold til de cirka 22 procent, som blev fundet i tidligere undersøgelser i 2002-2003 og 2007-2009.

Også hvad angår andelen af besætninger med sygdommen er hyppigheden steget lidt. I 2002-2003 havde 85 procent af alle besætninger mindst en ko med DD, mens tallet i 2016 er steget til 97 procent.

Den nye undersøgelse er gennemført som en stikprøve af danske malkekvægbesætninger som led i et ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet. Hovedformålet var at vurdere, om smittebeskyttelse havde en effekt på forekomsten af digital dermatitis i besætningerne.

Variation i besætninger: 0-56 procent

I den nye undersøgelse varierede andelen af køer med digital dermatitis mellem 0 og 56 procent mellem besætningerne. I udenlandske undersøgelser fra Europa og Nordamerika har man fundet endnu større variation mellem besætninger med op til fire ud af fem køer med DD.

Digital dermatitis er et stort problem hos malkekøer. Sygdommen forekommer over hele verden og en stor andel af alle malkekvægsbesætninger i lande med intensiv mælkeproduktion har sygdommen.

Vaskevogn holder kvieklove reneKvæg Fredag 9. december 2016 · 00:00

DD-læsioner kan være smertefulde og medføre halthed, og har negative effekter på dyrevelfærden. Desuden medfører sygdomme betydelige økonomiske tab for landmanden i form af nedsat mælkeydelse og øget forbrug af antibiotika.

Årsag: Færre og større besætninger

Manglen på et fald i forekomsten af sygdommen er muligvis en konsekvens af strukturudviklingen mod færre og større besætninger, konkluderer  undersøgelsen.

Digital dermatitis forekommer hyppigere i store end i små besætninger.  Det er veldokumenteret, at DD, af såvel dyrlæger som landmænd, anses for en sygdom med stor økonomisk betydning på grund af store omkostninger forbundet med behandling og ufrivillig udsætning, fastslås det. 

 

Faktaboks

Smittebeskyttelse, god hygiejne, klovpleje og tidlig behandling er vejen frem.

Desværre er der endnu ikke fundet en “perfekt” løsning på forebyggelse af digital dermatitis (DD). Flere forskningsprojekter i Danmark og udlandet har fokuseret på mulige løsninger.

De aktuelle behandlingsanbefalinger omfatter såvel brug af klovbade som behandling af enkeltdyr.

Rutinemæssige screeninger af køer for DD kan medvirke til at identificere angrebne dyr på et tidligt tidspunkt i forløbet og således muliggøre tidlig behandling. Herved kan smittepresset i besætningen mindskes.

Brug af smittebeskyttelse i form af eksempelvis besætninger uden indkøb af dyr, god hygiejne i besætningen og passende klovpleje er nogle af de tiltag, som kan være med til at reducere problemerne med DD.

Kilde: Aarhus Universitet

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.