Hvor meget foder æder en ko? - ny viden skal bane vej for klimakvæg
VikingGenetics vil ved hjælp af avanceret teknologi gøre det muligt at måle præcis, hvor meget foder en ko konsumerer. Den nye viden skal øge ressource- og fodereffektiviteten på bedrifterne og vil også indgå i avlen.

Hvor meget foder æder en ko rent faktisk? Kender man den information kan danske landmænd udvælge køer, der er mere ressourceeffektive og klimavenlige.

Sådan lyder tankerne bag et nyt forskningsprojekt søsat af kvægavlsvirksomheden VikingGenetics. Forskerne vil ved hjælp af kunstig intelligens og 3D-kameraer gøre det muligt at måle, hvor meget foder en ko æder, og hvis koen for eksempel spiser for lidt.

Det fortæller Innovationsfonden, der støttet projektet med knap 15 mio. kr., på deres hjemmeside.

Hvis en ko skal være sund, fertil, robust, produktiv og klimavenlig, er det nemlig også nødvendigt at kende både sammensætning og mængde af dens foderration.

I dag kender man foderets sammensætning, men mængden af foder, som hver ko konsumerer, har hidtil kun været muligt at måle på forsøgsgårde med dyrt udstyr.

Mindre produktion af metan

"Potentialet i dette projekt er enormt. Vi anvender 3D-kameraer og kunstig intelligens til at identificere køerne, estimere deres vægt og kvantificere, hvor meget de æder.

Med disse data er målet at ændre mindsettet omkring, hvordan man passer køerne i en moderne kvægproduktion.

Landbrugets klimakamp værdiløs, hvis andre stjæler resultaterneKvæg 16. april · 12:07

Projektet vil give mere objektiv overvågning af køerne, bedre fodereffektivitet per ko, forbedringer i den daglige drift og en mere ressourceeffektiv produktion, som vil være til gavn for klimaet gennem mindre metanproduktion", siger Jan Lassen, Ph.d., cand.agro. og Senior Research Manager hos VikingGenetics.

Bæredygtig mælkeproduktion

Markedet for registreringer af denne type data er verdensomspændende og kan føre til flere danske arbejdspladser — både i forhold til produktion, service, salg og analyse, hedder det på Innovationsfondens hjemmeside.

VikingGenetics vil desuden bruge dataene til at rangere tyrene i deres bestand, så de bedste gener bliver videreført. Dette betyder, at det afkom, der bliver født, er endnu mere ressourceeffektivt end den foregående generation.

Der findes 1,5 milliarder køer på verdensplan, og hos VikingGenetics er der store forventninger til, at projektet vil styrke virksomhedens markedsposition og kan sætte Danmark endnu mere på verdenskortet inden for bæredygtig mælkeproduktion.

"At have individuelle fodermålinger på kommercielle gårde bliver en game-changer i moderne kvægproduktion. Det har vi altid drømt om.

I forhold til forskning åbner denne type data op for helt unikke muligheder og nye studier i den kompleksitet, der er omkring kvægavl, ressourceeffektivitet og klimabelastning", siger Søren Borchersen, Chief Research & Development Officer, VikingGenetics.

sbu

Faktaboks

Projektets partnere

  • VikingGenetics
  • Aarhus Universitet beregner management distruption og genetik
  • Landbrug og Fødevarers innovationsafdeling, Seges, står for implementering af software hos landmændene
  • Simherd a/s står for værktøjer til beregning af projektets økonomiske værdi.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.