Indkøbt foder er dyrt - brug mere hjemmeavlet kolbemajs 

I stedet for at bruge eksempelvis 6,5 FEN (1,15 kg ts/FEN) majshelsæd pr. malkende ko, kan en del kvægbrugere med fordel ændre dette til 3 FEN majshelsæd plus 6–6,5 FEN (1,04 kg ts/FEN) kolbemajs ensilage. 

Af Betina Amdisen Røjen, Fagchef Kvæg, LandboNord

Det gode vejr der var i juli måned, fik sat skub i majsene, så selv om vi sidst i juni måned ikke havde de store forventninger til majshøsten, så står der nu mange steder nogle rigtig fine majsmarker. De startede blomstring sidst i juli og nåede ikke at mangle vand af betydning. Derfor ser det nu ud til, at der de fleste steder kan blive en fornuftig majshøst i 2021.  

Med de usædvanlige priser på indkøbt foder kan det for nogle landmænd godt betale sig at overveje en måske lidt usædvanlig fremgangsmåde i forhold til sin majshøst i 2021. 

Kolbemajs i foderplanen kan spare penge 

I stedet for at bruge eksempelvis 6,5 FEN (1,15 kg ts/FEN) majshelsæd pr. malkende ko, kan en del kvægbrugere med fordel ændre dette til 3 FEN majshelsæd plus 6–6,5 FEN (1,04 kg ts/FEN) kolbemajs ensilage. 

Dette vil spare ca. 3-3,5 kilo korn pr. ko pr. dag. Det er en relativt stor besparelsen i korn fordi foderberegningen i Norfor fodersystemet tilgodeser kvaliteten i kolbemajs i forhold til alm. hvede/byg/rug. 

Det vil selvsagt rykke lidt hårdere i majsmængden på den enkelte ejendom, men det vil ofte kunne håndteres i markplanen 2022, hvor der vil skulle sættes lidt mere af til græs, så man kan køre med lidt lavere majsmængde hen over sensommer og efterår 2022, og tilsvarende mere græs. 

I praksis vil ovenstående eksempel betyde høst af 50 procent af majsarealet som normal helsæd, og resten som kolbemajs. Så vil der være kolbemajs til 6-7 måneder og de almindelige majs strækkes til ny høst af majshelsæd i efteråret 2022. 

Høst 3 uger senere

Kolbemajs skal høstes ca. 3 uger efter alm. helsædsmajs, og 10–15 procent af FEN efterlades på marken i stængel og blade. Men så har man en afgrøde der kan spare penge i en presset periode. Forhåbentligt vil priser på indkøbt korn og lignende normaliseres efter høst 2022. 

Et lavere niveau af kolbemajs kan selvfølgelig også vælges, men det er vigtigt at stak-ken med kolbemajsensilage er så lang, at man kan rykke 1,5 meter frem om ugen. 

Mindst 2400 majsvarmeenheder 

Majsvarmeenheder (MVE) bruges til at vurdere væksten og udbyttemulighederne i majs. For tidlige sorter skal der normalt være mindst 2.400 majsvarmeenheder for at få majs moden til helsæd, og 2.700 majsvarmeenheder for optimalt udbytte af kolbe-majs/kernemajs.  

Hvis antallet af majsvarmeenheder er større end normalt, er der mulighed for en tidli-gere høst og et højere udbytte end normalt. Er majsvarmeenhederne derimod mindre end normalt, er der udsigt til en senere høst, med et lavere udbytte og muligvis dårli-gere kvalitet end normalt.  

Prognose majshøst 2021 

Ifølge prognosen for majsvarmeenheder 2021, som her vises for Brønderslev i Nordjylland, vil de ønskede majsvarmeenheder på 2400 for helsæd opnås i slutningen af september og starten af oktober, og majsen i år følger derfor generelt sidste års vækst meget. I de fleste egne forventes der derfor samme udbytte som sidste år, dog kan der være lokale udsving i udbyttet.  

Udover majsvarmenhederne har antallet af soltimer også en betydning, hvor få soltimer mindsker og mange soltimer øger udbyttemulighederne.  

Til vurdering af hvornår en majsmark er klar til høst kan man bruge værktøjet i www.cropmanager.dk. Her får man hjælp i form af en majsprognose der følger tørstofindholdet på egne marker. I prognosen vil automatisk indgå de lokale vejrdata for ens eget område og sort samt sådato, såfremt det er registreret i Farmtracking. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.