Investeringer i dyrevelfærd betaler sig

Det gavner dyrenes velfærd, arbejdsglæden og indtjeningen at investere i blandt andet mere plads og mulighed for hudpleje.

De fleste mælkeproducenter skal i budgettet for 2022 afsætte penge til investeringer for at leve op til kravene i »bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg«, som tidligere hed Lov om hold af Malkekvæg.

Ifølge kvægrådgiver Maria Falkesgaard, Velas, opnår man produktionsmæssige effekter af at investere i blandt andet kobørster, flere drikkemuligheder og én ædeplads til hver nykælver. Det gavner såvel dyrevelfærd som arbejdsglæde og giver forhåbentlig også en ekstra indtjening til landmanden.

Det er især stalde bygget før 2010, som får en række nye krav at leve op til, men der vil også være flere stalde bygget efter 2010, som af forskellige årsager ikke er bygget efter forskrifterne.

»Derfor er det min klare opfordring, at man tjekker sit staldanlæg, for det handler basalt set om retten til at måtte producere«, pointerer Maria Falkesgaard.

Man må sno sig

Når kravene skal indfries er det vigtigt at se på, hvordan man bedst integrerer de nye investeringer i den nuværende logistik. Kobørster kan synes lette at købe og sætte op, men de skal placeres, så de ikke generer køernes eller menneskenes trafik i stalden. Placeres de ved foderbordet, kan det også give beskidt foder.

Nogle vælger at løse kravet til ædepladser til nykælvere ved at oprette et ekstra hold i stalden.

»Det kan være fornuftigt, men det kan også tage nogle ædepladser fra de resterende køer«, nævner Maria Falkesgaard.

I forhold til kravene om antal sygebokse og antal kælvningsbokse kan det også kræve kreativitet.

»Kravene skal i store træk kunne indfries indenfor de fire vægge. Dem kan vi sjældent flytte på, og man skal helst ikke ende dér, hvor man ender op med en dårligere logistik«, siger Maria Falkesgaard.

Læs mere om lovkrav til stalde i Magasinet Kvæg, som udkommer i denne uge.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.