Jan har solgt hver fjerde ko for at opnå bedre harmoni

Jan David har tilpasset sin bedrift ved at gå fra 400 til 300 køer og skifte malkestald ud med robotter.

Det er noget nær det bedste, som er sket for mig.

Jan David skjuler ikke sin begejstring over, at han har valgt at gå imod strømmen i dansk landbrug, hvor mantraet ofte er, at udvikling indebærer stadig flere dyr og hektar.

Sidste sommer realiserede han flere års drøm, da han solgte hver fjerde ko og kvie og samtidig skiftede fra malkestald til malkerobotter.

- Det har givet en ejendom, en økonomi og en landmand i balance, slår han fast.

Omkostningerne løb

Alt for høje omkostninger og alt for mange arbejdstimer er to vægtige grunde til, at Jan David valgte at gå fra 400 til 300 årskøer.

Arbejdstimerne løb afsted i den gamle malkestald, som var uhensigtsmæssigt indrettet.

- Da det gik værst for sig, brugte vi 8.000 arbejdstimer på et år for at malke 400 køer. Og alle timer skulle jo betales, så det var en kæmpe omkostning, husker Jan David.

Hvor han tidligere havde syv fastansatte, kan han idag klare sig med tre, fordi køerne malkes af robotter.

For at få mest muligt ud af produktionsapparatet var kvierne opstaldet på en anden ejendom.

- Kvierne blev passet godt, og vores resultater er gode. Men der gik for meget tid med det, som gjorde, at omkostningerne blev for høje. De uforudsete hændelser er svære at kalkulere med, men det hele koster og løber op, siger han, som ser frem til, at kvierne kan komme hjem i kostalden, hvor der er tomme båse.

Køer og kvier i høj kurs

De gode priser på leve- og slagtekvæg gjorde, at timingen for salg i efteråret 2021 var særdeles god. Således er udbetalingen på de fire robotter samt ombygning af stalden finansieret ved salg af dyr.

Før processen fik Jan David ny bankrådgiver, som har et indgående kendskab til mælkeproduktion og automatisering.

- Han kunne godt se, hvor jeg ville hen, og hvad jeg ville opnå. Han banede vejen for, at jeg fik lov til at forfølge drømmen, siger Jan David og bemærker, at en forbedring af økonomien med mere end én million kroner om året også talte sit tydelige sprog.

- Mange har sagt til mig, at jeg bare skulle vækste og bygge et stort malkecenter. Men for mig er økonomien bedre i at få arbejdslettelser og færre køer. Jeg har selv fået mere mentalt overskud, fordi jeg har bedre snor i tingene, fortæller han.

Jan David står gerne ved, at det var underligt og til tider angtsprovokerende at sende så mange dyr ud af stalden og se mælkemængden i tanken blive gradvist mindre. Men han holdt fokus på slutmålet og ægrer sig i dag kun over, at han ikke tidligere valgte at sadle om.

- Da jeg startede, skulle jeg også have mange køer. Der var vilde planer og store tanker. Men undervejs kom andre værdier i spil. Jeg er lige blevet far. Det har jeg tid til, og jeg har glædet mig. Det havde jeg haft svært ved i det gamle system med de mange dyr, siger han.

Netop nu hvor foderpriserne er stigende og usikkerheden stor, er der også noget beroligende i, at han med færre køer og kvier kan producere det nødvendige grovfoder fra de 210 hektar i omdrift.

Faktaboks

Bedriften

  • 300 årskøer
  • Fire malkerobotter
  • Opdræt flyttes hjem i kostalden
  • 210 hektar til dyrkning af grovfoder

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.