Køer guffer løs af rug – og den skal prioriteres i afgræsningen
Succes med rug til afgræsning – køerne elsker den og malker godt – aktuel analyse viser det er ”rent krudt”.

Af Søren Lykke-Jensen, Økologirådgiver

Rug til afgræsning har efterhånden været brugt i en del år hos økologiske mælkeproducenter, og der er gode erfaringer med rugen såvel hos køerne og som en afgrøde der bryder kløvertræthed i sædskiftet. Rugen smager godt og køerne guffer løs af den og de er ofte mere begejstrede for den end kløvergræs.

Etablering – vær obs på udsæd

Husk at stille krav til spireevne – lav evt. en test. Vi har desværre ofte set dårlige marker med tynd plantebestand og svage planter.

Styring af afgræsning

Rug er klar til afgræsning, når den er ca. 10 cm høj, hvor rodnettet på rugen har udviklet sig så den kan holde til køernes tråd. Det er ofte fra midten af maj på de tidligste lokaliteter og sidst i maj på de seneste lokaliteter og lidt afhængig af så tidspunkt. Når rugen først går i gang med at vokse, lægger den virkelig fra land og kan producere 100 til 120 kg tørstof pr ha pr. dag.

Afgræs med 3-6 dages mellemrum og afgræsningshøjden skal ned på ca. 5-6 cm for at køerne får de bløde blade med helt nede i jord højde. Det er meget vigtigt, at rugen bliver græsset i bund, ellers bliver bladmassen hurtig gul og trist, og der går rust og meldug i som køerne absolut ikke er begejstrede for.

Når rugens tilvækst er på sit højeste, har den første prioritet i afgræsningen, og det kan være nødvendigt at lade afgræsningsmarker med kløvergræs stå til slæt.

Aktuel analyse viser meget høj fordøjelighed og meget protein stiller krav til koens øvrige ration

Aktuel analyse af rug til afgræsning viser et meget højt protein på over 30 procent og en fordøjelighed over 90 procent. Den høje fordøjeligelighed er så høj, at den er faldet uden for Euro Fins NIR-analysesystem.

Den høje fordøjelighed viser, hvor let omsættelig rugen er. Det kræver at en modvægt i koens daglige ration. Enten i form af kløvergræs som afgræsses sideløbende og eller en grundration på foderbordet der kan stabilisere koens vom.

Nedenfor i tabellen er angivet normalværdier for rug til afgræsning sammenlignet med kløvergræs

 

Rug

Kløvergræs (40 % kløver)

Protein %

30,5

15 - 30

FK organisk stof

83,2

83

NEL 20/kg ts

6,8

6,9

Sukker

17,5

15,5

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.