Køer kan få fødselsdepressioner
Forsøg antyder depressionslignende adfærdsændringer for visse køer umiddelbart efter kælvning.

Ny forskning antyder, at kælvning kan medføre fødselsdepressionslignende tilstande hos enkelte køer i op til fire-fem uger efter kælvning i form af tydelige adfærdsændringer med reduceret evne til egenomsorg.

Det var den kendte canadiske professor Marina von Kayserlingk, der kom med den opsigtsvækkende oplysning på Kvægkongressen på baggrund af et forsøg med kobørster, som ikke er et lovkrav i canadiske besætninger.

Goldkøer fik adgang til kobørster fire uger før kælvning og blev trænet i at opsøge og bruge dem.

Forsøgsholdets køer blev videofilmet ved børsten, og for de fleste køer udviklede der sig et ret stabilt mønster med hyppig daglig brug af børsten, hvor køerne gik hen til børsten og lod sig børste. Det gjorde alle køer før kælvning, og de fleste fortsatte ret uændret med samme mønster efter kælvning.

Stod og hang

Men for enkelte køer sås i ugen umiddelbart efter kælvning et helt andet mønster, hvor køerne nok opsøgte børsten, men bare stod og ligesom ’hang’ uden at lade sig børste eller først efter en længere pause end normalt lod sig børste og da i kortere tid end normalt.

Det normale er i denne sammenhæng ca. 10 sekunders ventetid ved selve børsten og ca. fem minutters børstning.

Dette kunne for enkelte køer observeres i op til fire uger efter kælvning, hvorefter disse køers børste-mønster begyndte at ligne de øvrige køers, svarende til mønstret før kælvning

Kig efter andre tegn

»Mangel på evne til at opsøge nydelse og sørge for sit eget velvære er kendte tegn på depression, så hvad vi ser her, kan være tegn på fødselsdepressionslignende tilstande hos disse køer«, vurderede Marina von Kayserlingk.

Hun kunne ikke umiddelbart se andre forklaringer på denne adfærdsændring, men medgav også, at yderligere forskning i mulige depressionstilstande hos nykælvere vil blive særdeles vanskelig.

Viden om disse mulige tilstande kan være nyttig i forhold til at observere sine nykælveres øvrige adfærd. Det kan være ædeadfærd, men også hvor og hvordan køerne færdes i stalden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.