Kaliumsorbat kan afhjælpe varmedannelse i foderet

Kaliumsorbat er effektivt til at holde fuldfoder stabilt og hindre varmedannelse i foderet. Dertil er det nemmere at håndtere og billigere i brug end propionsyre.

Af Junior kvægbrugskonsulent Christina Schou Thomsen, Syddansk Kvæg

Myresyre og propionsyre er bredt anvendt til stabilisering af fuldfoder. Chefkonsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES har via en undersøgelse vist, at kaliumsorbat er effektivt til stabilisering af fuldfoder og mere økonomisk fordelagtig.

I forbindelse med pinsen har vi haft varme dage. Vær derfor opmærksom på varmedannelse i fuldfoderet, da det nedsætter ædelysten hos køerne og energiindholdet i foderet reduceres. Koens komforttemperatur er mellem minus 5°C og op til 21°C. Derover vil koen få varmestress, hvilket også kan ske tidligere ved høj luftfugtighed. Dertil vides at koens foderoptagelse allerede falder ved en lufttemperatur på 20°C. Sammenholdes overstående, er det ekstra vigtigt at forhindre varmedannelse i foderet. Så husk at få hånden i det foder du serverer for køerne og mærk efter om foderet tager varme. Alt foder kan potentielt tage varme, men specielt foder der blandes hver anden dag, er risikabelt.

Mærkes foderet ikke friskt og køligt, bør du overveje at tilsætte et stabiliseringsprodukt til fuldfoderet. Her er kaliumsorbat et godt alternativ til propionsyre, myresyre og store mængder fodersalt. Kaliumsorbat er kaliumsaltet af en umættet kortkædet fedtsyre. Den anbefalede tilsætningsmængde er 0,4 kg kaliumsorbat pr. ton fuldfoder. Dette har mindst samme stabiliserede effekt som 3 liter propionsyre pr. ton fuldfoder. I Niels Bastian Kristensens forsøg blev der fundet en lille numerisk højere stabilitet i fuldfoderet behandlet med overstående mængde kaliumsorbat sammenlignet med ovenstående mængde propionsyre. Dog var forskellen så lille, at den ikke var statistisk sikkert højere (P>0,10).

Bedre økonomi med kaliumsorbat

Ved en prissætning af propionsyre på 12,65 kr. pr. liter, koster en behandling med 3 liter propionsyre pr. ton foder 37,95 kr. pr. ton fuldfoder. Modsat koster en behandling med 0,4 kg kaliumsorbat pr. ton foder 15,80 kr. pr. ton fuldfoder ved en pris på kaliumsorbat på 39,50 kr. pr. kg. Besparelsen er ca. 1,50 kr. pr. ko pr. dag. Kaliumsorbat behandling koster altså under det halve af propionsyre behandling og har minimum samme effekt.

Tabel 1 Tørstof, aerob stabilitet og difference mellem behandling og kontrol for aerob stabilitet i fuldfoder behandlet med propionsyre, kaliumsorbat, fodersalt og ekstra tilsætning af vand samt kombinationer af propionsyre og kaliumsorbat med fodersalt. Værdier er angivet som gennemsnit, n = 4. Nederst er angivet standardafvigelse for gennemsnit i hver kolonne. *Kilde: SEGES 2020 Kvæginfo – 2599.

I tabel 1 ses, at 0,4 kg kaliumsorbat pr. ton gennemsnitlig er stabil 4,3 timer længere end 3 L propionsyre pr. ton, når der er ilt til stede (under aerobe forhold). En anden fordel er at håndtering af kaliumsorbat er mere enkel end håndtering af propionsyre. Det skyldes, at kaliumsorbat er et salt i fast form (mikropiller). Dermed er der minimal risiko for ætsningsskader og indånding af støv eller dampe. Du skal dog stadigvæk være forpasselig, da kaliumsorbat irriterer øjne, hud og luftveje.

OBS det kræver, at du er registreret som HACCP-landbrug for at have kaliumsorbat eller propionsyre stående på bedriften. Ønsker du ikke det, kan et alternativ være at købe tørsyreprodukter. En anden ting du skal være opmærksom på er, at kaliumsorbats CAB-værdi er 6.657 meq. pr. kg TS. Derfor skal der tages højde for det ved anvendelse af kaliumsorbat i en forsuret goldkoration for at forebygge mælkefeber.

Kort sagt

Det er altid vigtigt, at foderet er frisk, køligt og appetitligt for at opretholde god ædelyst – særligt i varme perioder. Kaliumsorbat er effektivt til at holde fuldfoder stabilt og hindre varmedannelse i foderet. Dertil er det nemmere at håndtere og billigere i brug end propionsyre. Men husk at du skal være registreret som HACCP-landbrug, for at må kaliumsorbat stående på bedriften.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.