Kampen skærpes mod salmonella
Ny salmonella-bekendtgørelse sætter især ind for særligt smitteramte besætninger.

Tre ændringer i salmonella-bekendtgørelsen skal nu sætte fokus på særligt smitteramte besætninger for at få bugt med Salmonella Dublin i kvægbruget.

Det gebyrbelagte kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i besætninger med særlig høj risiko omfatter fra årsskiftet ikke kun mælkeleverende besætninger, men også slagtekalvebesætninger.

Besætninger antages at udgøre en særlig smitterisiko, når flere end 15 procent af kalveprøverne i de seneste seks måneder har været positive.

Fødevarestyelsen kan nu pålægge besætninger, som vedvarende udgør en særlig smitterisiko, dyrlægefaglig rådgivning for egen regning. Med vedvarende smitterisiko menes besætninger, som udgør en særlig smitterisiko og ikke får nedbragt andelen af salmonellapositive kalve.

Samdrift-begrebet fjernes nu, så alle besætninger og ejendomme i samdrift nu opfattes som selvstændige enheder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.