Katastrofe hvis Danmark kan forbyde EU-godkendt GMO

Godkendelse af GMO-foder bør fortsat ske centralt i EU så det er ens for alle, mener L&F. Men kommissionsformanden foreslog i går at landene selv må bestemme.

Det vil være tæt på en katastrofe, hvis det ikke er EU, men medlemslandene, der bestemmer om GMO-foder skal være tilladt at bruge. Det mener Landbrug & Fødevarer. For så ville  danske landmænd risikere ikke at kunne importere proteinfoder, mens andre lande kunne. Hvis altså politikerne i Danmark syntes det.

Spørgsmålet kommer op netop nu, fordi  formanden for EU-kommissionen, Juncker, onsdag har foreslået, at medlemslandene selv skal kunne træffe afgørelsen. Hidtil har det været sådan, at når EU’s fødevaresikkerhedsorgan, EFSA, har vurderet, at et produkt ikke udgør nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet,  kan det godkendes og må det sælges frit i hele EU.

Hvis medlemslandene får lov at indføre forbud, som det står i Kommissionens nye forslag, må det ikke ske med henvisning til objektive videnskabelige kriterier i forhold til sundhed og miljø. Men Kommissionen vil ikke sige, hvilke argumenter det kunne være i stedet..

 

Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent i L&F peger på, at det er meget vigtigt for konkurrencedygtigheden i Danmark,  at man kan købe foder på det globale marked.

”Hvis de erstatter det fælles EU-godkendelsessystem med et nationalt kludetæppe vil det være ødelæggende for det indre marked og skabe ulige konkurrencevilkår inden for EU,” siger han.

Samtidig forudser han, at der kan opstå handelsstridigheder, hvis medlemslandene bruger ikke videnskabelige begrundelser for at forbyde import.

 

Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer har derfor sammen opfordret Kommissionen til at fastholde et videnskabeligt baseret godkendelsessystem og undlade at nationalisere godkendelserne af GMO-produkter

 

”Hele det danske fødevareerhverv er afhængig af at kunne købe foder til konkurrencedygtige priser. Hvis ikke de kan det, vil det koste konkurrenceevne, job og eksportindtægter,” siger han.

EU-Kommissionen vurderede i 2010 konsekvenserne af en manglende godkendelse af GM soja. EU ville

mangle minimum 25 mio. ton proteinfoder, miste konkurrenceevne, da priserne i EU ville stige samtidig med at verdensmarkedspriserne falder, og EU ville gå fra at være nettoeksportør af svinekød til nettoimportør.

”En nationalisering af godkendelsen vil have tilsvarende alvorlige konsekvenser,” understreger Bruno Sander Nielsen.

L&F og DI Fødevarer har derfor skrevet til såvel fødevareminister Dan Jørgensen (S) som til EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager og opfordret til at fastholde det nuværende godkendelsessystem.

Det er i dag præcis 25 år siden EU vedtog fælles regler for godkendelse af GMO

Emneord gmo

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.