Kend besætningens laktationskurver - kan afsløre for svag fodring eller klovproblemer
Laktationskurverne kan vise hvor ydelsespotentialet i din besætning ligger: Hvor ligger topydelsen? Hvad er spredningen i din besætning?

Af Tom Vestergaard, chefkonsulent Kvæg, LMO

Laktationskurverne findes i DMS dyregistrering under udskriften Laktationsanalyse.

Laktationskurverne er baseret på data fra ydelseskontrollen og sammenlignes med målydelsen for bedriften. Forløbet sammenlignes med et standard laktationsforløb med bedriftens målydelse.

Du kan vælge at se laktationskurverne både med og uden visning af de enkelte køers ydelse, jævnfør de to viste eksempler.

Den opnåede laktationskurve vises som den blå kurve og den aktuelle målydelse vises som rød kurve. Tidspunktet for topydelsen vises med den lodrette linje.

Når laktationskurverne analyseres kan man ud fra blandt andet topydelsen få en fornemmelse af goldkofodringen, kvaliteten af kælvekvierne, rationen til de malkende mv. Falder laktationskurven for hurtigt efter topydelsen er der ofte udfordringer med sundheden, overbelægning, manglende udsætning mv.

Nedenfor er vist to eksempler på opnåede laktationskurver.

Eksempel 1: Køer fodres for svagt

Figur 1. Eksempel 1 på laktationskurve

I figur1 er  vist den gennemsnitlige laktationskurve for 2. kalvskøerne i en besætning.

Her ses eksempelvis en tidlig topydelse, og at køerne generelt yder for lidt hen igennem laktationen. I besætningen er der en lav variation mellem køerne – blandt de 25 procent laveste, hvilket er rigtig fint.

I eksemplet vil det være oplagt at kigge nærmere på fodringen, da årsagen sandsynligvis skal findes i, at køerne fodres for svagt. Den lave spredning tyder på en tilfredsstillende sundhed.

Umiddelbart er der et stort ydelsespotentiale, hvor der bør arbejdes med en handlingsplan til indfrielse af en positiv ydelsesudvikling.

Eksempel 2: Stor variation mellem køer

Figur 2. Eksempel 2 på laktationskurve

I figur 2 viser laktationskurven for øvrige køer også enkeltkøernes ydelse.

Den gennemsnitlige ydelse følger næsten ydelsesmålsætningen – dog med for lidt mælk i første del af laktationen.

I denne besætning er der en stor variation - blandt de 25 procent højeste. Den store variation indikerer udfordringer med sundheden hos køerne. Er der klovproblemer eller andet der gør, at for mange køer ikke yder tilstrækkeligt?

Fodringsmæssigt kan man vurdere, at køerne tilsyneladende kan optage tilstrækkeligt med energi, da en stor del af køerne yder over målsætningen. Kan fodringen i besætningen give anledning til variationen gennem sortering på foderbord eller fodres køerne så hårdt, at det give problemer med ben mv.?

I denne besætning bør der arbejdes på at sænke spredningen mellem køerne ved at imødegå og udsætte de lavtydende. En yderligere analyse bør afdække årsagerne til at for mange køer yder for lidt, således at der kan udarbejdes en konkret handlingsplan. 

Kurver giver inspiration

En gennemgang af laktationskurverne i din besætning kan give dig en idé om, hvor dit ydelsespotentiale ligger.

Der kan være mange forklaringer på, at laktationskurverne afviger i forhold til standardkurverne.

Laktationskurverne er gode til at give inspiration til, hvor ydelsespotentialet i din besætning ligger. Supplerende analyser af sundhed, fodring med videre vil give et godt grundlag for det videre arbejde med ydelsesudvikling i din besætning. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.