Klimaneutral mælkeproducent viser vejen
Mejeriforeningen arrangerer et inspirationsmøde mellem to generationer af landmænd på Kroghsminde, hvor den erfarne økologiske mælkeproducent Jens Krogh driver et CO2-neutralt landbrug og vil dele ud af sine erfaringer til næste generation af landmænd.

At sikre en grøn omstilling af landbruget er én af de største udfordringer i nyere tid, og ifølge Mejeriforeningen er udveksling af viden og løsninger mellem unge og erfarne landmænd vigtig, hvis vi skal i mål med ambitionen om en klimaneutral mejerisektor i 2050.

»Vi tror på, at de unge landmænd har både viden og motivation til at arbejde med bæredygtighed, og de kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Vi vil derfor gerne sætte dem sammen med erfarne landmænd, der allerede er i gang med omstillingen, så der kan bygges videre på de allerede indhøstede erfaringer«, siger Jørgen Hald Christensen, direktør i Mejeriforeningen.

Fremstiller selv al sin strøm

Netop derfor har Mejeriforeningen taget initiativ til at samle de unge landmænd og landbrugsskolerne hos den erfarne landmand Jens Krogh på hans økologiske landbrug Kroghsminde ved Ølgod den 7. oktober.

Jens Krogh er nemlig ifølge Mejeriforeningen et godt eksempel på en landmand, der er gået helhjertet ind i klimakampen og i dag har udviklet et CO2-neutralt landbrug. Han har blandt andet opstillet et biogasanlæg og en vindmølle, der samlet set producerer alt den strøm, de har brug for på gården og mere til.

Bred vifte af tiltag

Jens Krogh glæder sig til at vise sine tiltag frem for de unge landmænd og dele ud af sine erfaringer med den bæredygtige omstilling.

»Det betyder meget for mig at kunne vise de unge landmænd nogle konkrete eksempler på, at den grønne omstilling kan lade sig gøre og rent faktisk nytter noget. Vi har selvfølgelig investeret i et biogasanlæg, men vi har også lavet mange tiltag, der har været mere eller mindre omkostningsfrie, og som har været med til at reducere vores CO2-udslip«, fortæller han.

»For os har det generelt handlet meget om at starte et sted og lade være med at komplicere tingene – og det er nok det bedste råd, jeg kan give videre til de unge landmænd. Vi har desuden udarbejdet en klimahandlingsplan, som har været med til at give os en retning for, hvor vi arbejdede hen imod, og det kan jeg kun anbefale«, uddyber Jens Krogh.

Flere fordele med biogas

Lisbeth og Jens Krogh omdannede i 1995 slægtsgården Kroghsminde til et økologisk landbrug og blev efterfølgende andelshavere i det økologiske mejeri Naturmælk.

Siden er gårdejerne gået helhjertet ind i klimakampen med et mål om at udvikle en CO2-neutral energiproduktion.

Et element, som har bidraget til at gøre målet til virkelighed, er etableringen af gårdens eget biogasanlæg, der omdanner uudnyttet biologisk materiale som husholdningsaffald og gylle til gas, der kan bruges til el og varme på gården.

Biogas er en kilde til vedvarende energi, som udleder mindre CO2 end fossile brændstoffer, og fordelene ved biogasanlæg er flere. Biogassen er baseret på uudnyttet biomasse i form af gylle og planterester som snittet halm og græs, majs, græs osv., som er tilgængelig i store mængder. På den måde erstatter biogassen ikke bare fossile brændstoffer, den er også forbundet med en stor forsyningssikkerhed.

Jens Krogh er formand for bestyrelsen i det økologiske andelsmejeri Naturmælk.

Obs: Artiklen er ændret 4. oktober kl. 9.22. Steen Nørgaard Madsens citat er erstattet med citat af Jørgen Hald Christensen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.