Klimavenlig raps koster på bundlinjen hos konventionelle mælkeproducenter

I en afprøvning af fodring med rapsfrø i 10 kvægbesætninger blev mælkens klimaaftryk reduceret i alle besætninger. I økologiske besætninger blev restbeløbet øget, og i konventionelle blev det reduceret. 

Fodring med rapsfrø kan være en af vejene til at sænke mælkens klimaaftryk. Det skyldes tre ting: 1) rapsfrø indeholder ca. 50 procent råfedt, som medfører reduceret metanproduktion, 2) klimaomkostningerne til at producere rapsfrø er ca. en tredjedel af diverse mættede palmefedtprodukter, og 3) i nogle tilfælde øger rapsfrø EKM-ydelsen.

Det skriver Nicolaj Ingemann Nielsen, Seges i KvægNyt. Beregninger har konkret vist, at rapsfrø sammenlagt kan reducere mælkens klimaaftryk med 5 procent i forhold til det gennemsnitlige fedtniveau i dansk mælkeproduktion. For at afprøve om beregningerne holder stik i praksis og for at undersøge, hvordan køerne responderer på fodring med rapsfrø, udførte Seges en afprøvning i vinteren/foråret 2020-2021. I afprøvningen deltog to jersey- og otte holstein-besætninger, heraf syv konventionelle og tre økologiske besætninger. 

Konventionelle mister 40 øre/ko/dag 

De fleste konventionelle besætninger i afprøvningen skiftede mættet fedt ud med rapsfrø og hævede samtidig niveauet af fedtsyrer fra 37 til 45 gram fedtsyrer/kg tørstof. Der blev anvendt eksisterende kontraktpriser på det mættede fedt, som antog priser fra 6,25 til 9,20 kr. pr. kg mættet fedt, mens de indkøbte rapsfrø svingede fra 2,80 til 4,62 kr./kg. 

I gennemsnit blev restbeløbet reduceret med 40 øre/ko/dag, når der blev anvendt 0,6-1 kg rapsfrø (gennemsnitligt 0,75 kg/ko/dag). 

Økologiske besætninger vinder 70 øre/ko/dag

Der var tre økologiske bedrifter med i afprøvningen, hvor køerne i gennemsnit gav 1,6 kg EKM mere, når de fik rapsfrø. Selvom der blev anvendt omlægningsfrø til næsten 6 kr./kg, kunne ydelsesfremgangen godt betale for de dyre rapsfrø, og der var således et forbedret restbeløb på 70 øre/ko/dag 

Fedtprocenten kan falde kraftigt 

Rationer, som er karakteriseret ved høje stivelsesniveauer, lav grovfoderandel eller lav strukturværdi, kan medføre større fald i mælkens fedtprocent. Hvis man som besætning anvender sådanne rationer, bør man holde igen med mængden af rapsfrø og fedtsyreniveauet. 

Klimaaftrykket reduceres med 4,4 procent 

Afprøvningen viste, at mælkens klimaaftryk faldt med 3,3 procent på tværs af besætninger. Hvis man indregner regnskovsrydning ved brug af palmefedt, blev klimaaftrykket reduceret med 4,4 procent.

Kilde: KvægNyt
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.