Kollapset gylletank var ikke kontrolleret

Den gylletank, som for halvanden uge siden kollapsede, blev sidst kontrolleret i 1998. Dermed skulle den have været kontrolleret i 2008, men det er ikke sket. Det beretter TV2 Nord.

"Vi har ikke lovhjemmel til at indskærpe eller udstede påbud i forhold til nogen paragraffer. Vi kan kun påpege og henstille, hvis en landmand ikke overholder intervallet for hvornår en gylletank skal kontrolleres," siger Karina Lassen, souschef i Plan- og Miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune.

Miljøstyrelsens går dog i dag i rette med udtalelsen. I en nyhed på deres hjemmeside skriver de, at en kommune kan forbyde fortsat drift eller lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

I tilfælde, hvor en bruger af en beholder ikke har fået foretaget rettidig kontrol af beholderen, kan kommunalbestyrelsen også foretage politianmeldelse af den pågældende, da beholderkontrolbekendtgørelsens regler om kontrol af beholder mindst hvert 5. eller 10 år er strafbelagt.

Kommunen kan desuden meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger - eller eventuelt nedlægge forbud mod drift af en beholder - såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer nærliggende risiko for sprængning eller lignende af beholderen.

Endvidere fortæller Miljøstyrelsen, at det kan blive særdeles dyrt for landmanden ikke at få udført beholderkontrol.

"Normalt vil en forsikringsaftale, der omfatter beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nemlig ikke dække de økonomiske omkostninger, der opstår som følge af et kollaps, hvis brugeren ikke har fået foretaget rettidig kontrol af den pågældende beholder," skriver Miljøstyrelsen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.