Kraftig advarsel: Drop koste med metalbørster på kvægbrug
Foderet kan blive voldsomt forurenet med metaltråde, hvis der rengøres med børster af metal.

Foder forurenet med metaltråde er livsfarlige for kvæg, og studier af slagtedyr viser et fortsat behov for at mindske belastningen af kvæg i Danmark med metalforurenet foder, skriver Landbrugsinfo.

Kilder til metalforurening er ofte mørnet metalnet under tage, gamle dæk på ensilagen og fyldte magneter på fuldfoderblanderen.

Der er ud over ovennævnte kilder også fundet eksempler på voldsomme problemer med metalforurening  opstået ved brug af koste med børster af metal.

Test af silo fejet med rotorkost

I en test af en plansilo, som blev brugt til opbevaring af majsensilage, fandt man således flere metaltråde. Plansiloen var før høst blevet fejet med en rotorkost, hvor hver anden børstering havde metalbørster.

Siloen var forsøgt renset for metalstykker inden ensilering, men alligevel tyder rensning af foderet med en metalfælde på, at der er et massivt problem med forurening med metaltråde.

Der findes andre eksempler på, at mælkeproducenter har haft koste med metalbørster på bedriften, og har mistet køer inden årsagen til problemet blev fundet.

Det må derfor på det kraftigste frarådes at bruge koste med metalbørster i nærheden af kvægbrug, lyder advarslen fra Seges

Det bør også frarådes, at vejmyndigheder og entreprenører fejer veje og pladser i nærheden af kvægbrug og arealer med foderproduktion med koste monteret med metalbørster.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.