Krav ved brug af ikke økologisk gødning skærpes igen
Regler om økologers brug af ikke økologisk husdyrgødning ændres igen fra 1. august i ny brancheanbefaling.

I foråret lempede Landbrugsstyrelsen tolkningen af reglerne om økologers brug af ikke økologisk husdyrgødning. Nu har Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening valgt at lave en brancheanbefaling, som igen strammer reglerne. Ifølge denne aftale bliver reglerne igen som før.

  • Hvis en landmand ønsker at bruge mere end 50 kg udnyttet N pr. hektar harmoniareal i ikke-økologisk gødning skal han følge nedenstående regler. Det samme gælder, hvis landmanden køber foder fra et landbrug, der bruger mere end 50 kg N i ikke økologisk gødning.
  • Der må ikke være et ensidigt sædskifte, der udpiner jorden eller opformerer plantesygdomme.
  • Der skal være mindst 20procent kvælstoffikserende hovedafgrøder (bælgsæd/kløvergræs) i sædskiftet.
  • Markerne skal have plantedække om vinteren. Hvis det af hensyn til driften er umuligt på alle marker, kan landmanden undtage en mindre del af markerne, forudsat at han har begrænset udvaskningen på arealerne på anden vis, for eksempel ved brug af efterafgrøde eller placering i sædskiftet (flere år efter en kvælstoffikserende afgrøde).
  • Der skal være efterafgrøder eller mellemafgrøder (eller vinterraps) 1. og 2. efterår efter ompløjning af kløvergræs.
  • Der skal være efterafgrøde eller mellemafgrøde (eller vinterraps) 1. efterår efter ompløjning af 1.års kløvergræs og andre kvælstoffikserende afgrøder.

Brancheanbefalingen gælder fra og med gødningsplanperioden 2020/21 og dermed de afgrøder, som høstes i 2021. Som ”tro- og love erklæring” kan man bruge en skabelon, som man får hos sin konsulent.

Hvis man som økolog ønsker at bruge mere end 50 kg N i ikke økologisk husdyrgødning, bør man kontakte sin aftager og høre om denne er tilsluttet brancheanbefalingen. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.