Kvægbestanden vokser: Nu er der igen over 1,5 mio. køer, kvier og kalve
Den danske kvægbestand er vokset den seneste tid.

Der er god belægning i de danske stalde med ungdyr. Ifølge dugfriske tal fra Danmarks Statistik, havde danske kvægbrugere 7.500 flere kvier i staldene ved udgangen af juni sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Den øgede mængde af kvier bidrager til, at den danske kvægbestand vokser. Ved udgangen af juni var der 0,3 pct. flere kvæg sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Kvierne står næsten udelukkende for fremgangen, idet der er registreret 0,9 pct. færre handyr og 1,4 pct. færre ammekøer. For malkekøer er der tale om beskeden stigning på 0,1 pct.

Ser man på kvægbestandens udvikling alene i 2020, er der registreret en stigning fra 1,496 mio. stk. til 1,517 stk. fra udgangen af marts til udgangen af juni.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.