Kvægbonde bygger stald på 1.150 kvm. af træ fra egen skov

Kvægbruger Asbjørn Dahlen, Gjemnes i Norge, har netop taget sin nye kostald i brug, der er opført af træ fra gårdens egen tømmerproduktion.

Asbjørn Dahlen bor sammen med sin kone og to døtre på slægtsgården i Gjemnes, cirka 500 km nord for Oslo.  

Tidligere var det malkekvæg, der udgjorde besætningen, men nu har familien kødkvæg i form af racen charolais. Deres nybyggede kostald, hvor byggematerialet primært består af træ, er netop taget i brug. Det skriver det norske medie Bondebladet.

1500 kubikmeter træ taget i brug 

Asbjørn Dahlen ejer et skovareal på omkring 1.300 hektar, som indgår i en tømmerproduktion med salg af træmateriale. 

Det var på baggrund af denne produktion, at den norske kvægproducent fik idéen til nybyggeriet med anvendelsen af 1.500 kubikmeter træ fra eget skovareal. 

Asbjørn Dahlen har selv tegnet byggeriet, men fik hjælp fra en konsulent med hensyn til dimensionering. 

Stalden er på 1.150 kvadratmeter med en længde på 60 meter og en bredde på 19 meter. Gulvet er støbt i beton og taget udgøres af cementspånplader med lysplader, som slipper dagslyset ind. Resten består af træ. 

DeLaval har stået for inventarmaterialet til liggebåse og kalvebokse. 

Stalden har gylletræk i gulvet med en lagerkapacitet på 100 kubikmeter i enden. Derfra pumpes gyllen over i gyllebeholderen, der har en kapacitet på 1.500 kubikmeter. 

Projekt til flere millioner

Totalt kom byggeriet til at koste lige knap fem mio. danske kroner. Innovasjon Norge bidrog med ca. 1 mio.  norske kroner til projektet, svarende til 15 pct. af byggeriets omkostninger.

Besparelsen ved at bruge eget træ fra tømmerproduktionen estimeres til at ligge på lidt over en halv million danske kroner. 

Fem mand var fuldt beskæftiget med byggeriet i 2,5 måneder. Kvægproducenten gav også selv en stor hånd med i bygningsarbejdet. 

Der er ingen tvivl om, at træ er mere brændbart i forhold til andre bygningsmaterialer. Derfor er der opsat flere brandalarmer og pulverslukkere i stalden. 

En bæredygtig stald 

Klimadebatten ligger også Asbjørn Dahlen på sinde, og det havde en vis indflydelse på valget af træ som byggemateriale. 

Rådgivningsfirmaet, Træinformation, skriver selv på deres hjemmeside, at staldbyggeri af træ er et bæredygtigt valg. Firmaet skriver, at træ er det mest klima- og miljøvenlige råstof, fordi det er CO2-neutralt. 

I forhold til kvægbrug anbefaler firmaet, at trækonstruktionen udføres med en stor indendørs volumen, der sikrer god naturlig ventilation. Dette gør sig netop også gældende hos den norske kødproducent. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.