Kvægboss med 500 køer: Vi har vundet rigtig meget ved at sætte alting i system
Christian Lund driver sin bedrift med en høj grad af systematik og simple procedurer. Han går ind for at slide og vedligeholde på det bestående. Artiklen er fra arkivet og publiceret første gang i fagmagasinet KVÆG, maj 2017.

Christian Lund er tilhænger af simple procedurer og løbende opfølgning. Han slider og vedligeholder på det bestående anlæg og maskiner og anvender lean til at skabe overblik og struktur.

Omkostningerne finkæmmes med jævne mellemrum, og ingen opgave er så hellig, at den ikke kan varetages af andre. Investeringer beregnes og overvejes nøje - en af de bedste er et blandeanlæg til svin, som mikser al tilskudsfoder.

Bedste investering

"Det er en af de bedste investeringer, jeg nogensinde har foretaget!"

Christian Lund holder sig ikke tilbage med de rosende ord om den fodercentral, som han købte i 2009. I al sin enkelthed består det af et råhus med et svinefodringsanlæg indeni, som på basis af råvarer og mineraler kan blande ethvert tænkeligt tilskudsfoder.

Anlægget tiltaler den nyvalgte formand for L&F, Kvæg, af to årsager. Dels fordi prisen for selve blandeanlægget på 490.000 kroner for længst har tjent sig hjem, fordi det er langt billigere at købe råvarer end færdigt tilskudsfoder.

Men mindst ligeså vigtigt er, at anlægget er præcist. Det opererer på basis af opskrifter, og afvigelserne er ubetydelige.

Det er sådan, organisationsmanden og mælkeproducenten fra Skodborg ved Rødding helst vil have det. Simple procedurer, som gentages igen og igen.

»Vi har vundet rigtig meget ved at sætte alting i system. Vi sprang med som de første, da lean blev introduceret i landbruget, og jeg har svært ved at se, at vi skulle kunne drive en virksomhed som denne uden en høj grad af systematik,« fortæller Christian Lund.

Såre simpelt

Selvom foderanlægget også repræsenterer en vis grad af højteknologi, går man forgæves hos Christian Lund, hvis man vil se avancerede systemer og teknikker.

Til gengæld møder man en strømlinet bedrift, hvor tingene slides, men vedligeholdes, og hvor grundtanken i rutinerne er, at det skal være så simpelt som muligt.

Mælkeproduktionen følges via DMS, som Christian Lund har adgang til, uanset om han er hjemme eller på farten. I værkstedet står snesevis af ringbind med manualer og registreringer af alt vedligehold på den omfattende maskinpark. Selv de mindste reparationer noteres for at have det bedste datagrundlag, når økonomien i maskinerne fast endevendes hvert andet år.

»Vi gør mange ting i marken selv. Også mere end andre. Men vi har gammelt vedligeholdt grej, som er økonomisk fornuftigt at køre med.

Kædet sammen med høje udbytter og rettidig omhu hos vores markfolk er det afgørende for, at vi når vores mål om at producere majs- og græsensilage til under en krone pr. FEN,« fortæller Christian Lund.

Økonomien styrer - næsten

To driftsledere - til mark og stald - har ansvaret for produktionen og de otte ansatte.

Staldfolkene mødes fast hver onsdag til tavlemøde, hvor resultater gennemgås, og hvor kommende arbejdsopgaver uddelegeres.

De to driftsledere er med til at udarbejde det tekniske produktionsbudget, for det giver efter Christian Lunds mening ejerskab og lyst til at føre budgettet ud i livet.

Økonomi fylder selv sagt meget, men vigtigt er det også, at bedriften er en god arbejdsplads. Medarbejderne får ansvar, og flere har adskillige års ansættelse i bagagen.

Da Christian Lund indgik i et I/S med sin far tilbage i 1999, begyndte han at malke tre gange. Målene var at få mere mælk, tjene flere penge og skabe en arbejdsdag, som gør det muligt at være sammen med familien.

»Det gav rigtig god mening for os at malke tre gange, fordi jeg var færdig med eftermiddagsmalkningen, når børnene kom hjem. Så havde vi på en måde en lønmodtagers arbejdsdag,« fortæller han, som i de første år selv tog aftenmalkningen, når børnene sov.

Dynamisk strategi

Selvom økonomien ved at malke tre gange ikke altid har været god siden 1999, har Christian Lund ikke set et behov for at skifte malkestrategi.

Til gengæld har han skiftet strategi i forhold til indkøb af kemi, såsæd og gødning. En indkøbsforening har vist sig at kunne hente varerne hjem til en bedre pris, end landmanden fra Skodborg selv kunne.

Det lå næppe heller i kortene, at Christian Lund sidste år skulle udvide ved at tilkøbe en mælkeproduktion. Men prisen var rigtig, og nu kan stalde, foderanlæg og arealer udnyttes langt bedre, lyder argumenterne.

Kvægbrugernes nye formand taler varmt for dynamiske strategier. Men ikke hovsa-løsninger. Ligeledes lægger det ham meget på sinde, at omkostningerne finkæmmes og, at intet i udgangspunktet er helligt.

3 veje til ledelse og logistik

1. Ny ejendom til førstekalvskøerne

Christian Lund købte i 2016 en ekstra ejendom med mælkeproduktion. Besætningen herfra er fusioneret ind i den bestående besætning, og i dag går alle førstekalvskøerne samt slagtekøer på den tilkøbte ejendom.

Alle kælvninger samt opstart efter kælvning sker på hovedejendommen, hvor der også er kalve, malkning og ældre køer.

To rumænske medhjælpere styrer og passer selv køerne på den tilkøbte ejendom.

2. Logistik i foder og markplan

I forbindelse med købet af den nye ejendom blev det muligt at gøre logistikken i forhold til grovfoderdyrkning og opbevaring endnu bedre.

Der dyrkes nu primært majs omkring den nye ejendom, hvor al majsensilage opbevares. Græsset holdes hjemme ved hovedejendommen, hvor blandeanlægget også er placeret.

Hver morgen mikses græsensilage med tilskudsfoder hjemme og køres ud til den nye ejendom, hvor majsen læsses i som det sidste fodermiddel.

3. Registrering af arbejdstiden

Medarbejderne tjekker ind og ud hver dag i et tidsregistreringssystem i Bovisoft. Programmet gør det lettere at holde styr på arbejdstiden samt tidsforbruget i delopgaver. Det er til både medarbejder og leders fordel, lyder erfaringen.

Flere af medarbejderne har lange ansættelser hos Christian Lund, og blandt driftslederne i kvægbruget har bedriften været springbræt til et rådgiverjob.

Christian Lund holder meget af ledelse som opgave. Han blev introduceret til ledelse, da han arbejdede nogle år i Tyskland på et større kvægbrug.

Oprindeligt publiceret i fagmagasinet Kvæg nr. 5 2017

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.