Kvægbrug kan få klimaboost med mere græs i sædskiftet
Danske forskere vil i et nyt projekt undersøge, hvordan landmænd vil kunne bruge kvægsædskifter med større andel af græs som virkemiddel til at øge kulstoflagringen og dermed mindske klimaaftrykket.

Hvordan kan kvægbrugere øge andelen af græs i sædskiftet og på den måde øge kulstoflagring i jorden og i sidste ende reducere udledningen af klimagasser?

Den udfordring undersøger forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Seges nu i et nyt ptojekt som en del af Fødevareministeriets klimaforskningsprogram.

Forskerne har fået tildelt ni mio. kr. til projektet. Det skriver DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på deres hjemmeside.

Kvægsædskifte for klimaet 

Forskerne vil undersøge og udvikle kvægsædskifter som virkemiddel for klimaet med følgende indsatser:

  • Måle kulstoflagring under græs i omdrift
  • Udvikle modeller for langsigtet kulstoflagring og miljøpåvirkning
  • Minimere lattergasemissionen efter ompløjning
  • Undersøge naturlige nitrifikationshæmmere i arten vejbred
  • Analysere sædskifte-, fodringsmæssige og økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau og sidegevinster i form af reduceret nitratudvaskning og øget biodiversitet
  • Indbygge resultaterne i værktøjer til livscyklusvurdering

Som en del af projektet vil forskerne skabe et videnskabeligt grundlag for måling af kulstoflagring i jorden og udledning af drivhusgasser, samt klimaeffekter for græs og nitrifikationshæmmere.

Effekter og barrierer for økologiske og konventionelle sædskifter vil blive undersøgt særskilt, og det samme gælder eventuelle sideeffekter i form at fx nitratudvaskning samt naturhensyn.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.