Kvægbrugere konverterer 108 millioner til 16.500 staldpladser til kvæg
224 kvægbrugere har fået tilsagn om Moderniseringsstøtte fra ordningen i 2016. Pengene går bl.a. til at finansiere 10.000 nye sengebåse til køer og 6.500 staldpladser til kalve, ungdyr og slagtekalve.

Midt i den dybeste krise i nyere tid for dansk kvægbrug er der en gruppe kvæglandmænd, som er sultne efter at udvide.

224 mælke- og slagtekalveproducenter har fået tilsagn om støtte til renovering, tilbygning eller nybyggeri fra Moderniseringsstøtteordningen for 2016. Støttekronerne er primært med til at finansiere nye sengebåse til køer, og i flere tilfælde er der tale om betydelige staldprojekter i størrelsesordenen 300 til 600 køer.

»Nogle mælkeproducenter foretager mindre investeringer i velfærd for goldkøer og nykælvere, men vi har også medvirket til projekteringen af flere barmarksprojekter til 500-600 køer,« fortæller Robert Pedersen, bygningskonsulent ved BK Nord.

Han ser de aktuelle byggerier som første step i en større udvidelsesfase.

»Flere landmænd gennemfører første etape nu, hvor de kan få 20 procent i støtte, og venter måske to til tre år med etape to med nye udvidelser. Hvis mælkeprisen i mellemtiden kan holde sig på et fornuftigt niveau, betyder det, at de kan lægge penge til side til de næste udvidelser og dermed i mindre grad være afhængig af lånefinansiering næste gang,« vurderer han.

Perspektivrige projekter

Rasmus Kjelsmark Nielsen, bygningsrådgiver hos Byggeri & Teknik I/S, er enig med Robert Pedersen i, at det er gennemtænkte løsninger, som præger det aktuelle byggeri. Lønsomheden vægtes højt, og flaskehalse skal skæres væk.

»Flere landmænd drager nu nytte af, at de tidligere investerede i malkecentre med stor kapacitet. Det betyder, at de nu kan nøjes med at investere i staldpladser og benytte det bestående malkeanlæg i flere timer om dagen. Malkestalden er det dyreste at bygge, så landmænd kan få mere for pengene, når de kan bruge den, de allerede har,« siger han.

Hos Byggeri & Teknik I/S kunne det ses i opgavebogen, at kvægbrugerne så mulighederne i Moderniseringsstøtteordningen 2016.

»De sidste seks måneder har vi haft meget travlt. Jeg vil ikke kalde det et byggeboom, men der sker noget i kvægsektoren. Ikke alle landmænd er pressede i knæ af den lave mælkepris, som prægede 2016,« vurderer Rasmus Kjelsmark Nielsen.

I følge en opgørelse fra Naturerhvervstyrelsen er der tale om tilbygning eller nybyggeri i 108 af de 224 afgivne tilsagn.

»Jeg har jævnligt drøftelser med landmænd, som overvejer at renovere eller bygge nyt for at fjerne flaskehalse og fremtidssikre produktionen. Der er en tiltrængt optimisme i kvægbruget,« siger Robert Pedersen.

Også uden støtte

Selvom pengene i forbindelse med Moderniseringsstøtteordningen 2016 er fordelt, vil der i 2017 også blive bygget staldpladser uden støtte.

Både Rasmus Kjelsmark Nielsen og Robert Pedersen har projekter på skrivebordet og i pipelinen, hvor finansieringen ikke lettes med støttekroner. En del af disse kan være fra de 70 kvægbrugere, som fik afslag på støtte i ordningen for 2016.

Rasmus Kjelsmark Nielsen mener også, at efterårets stigninger på mælkeprisen spiller ind. Optimismen blev markant forbedret i fjerde kvartal, tilføjer han.

Endelig er der også de projekter, som skal udføres for at opfylde kommende velfærdskrav, påpeger Robert Pedersen og henviser til Lov om hold af Malkekvæg.

Faktaboks

Ansøgernes top 5

  • 9.255 båse til malkende køer
  • 2.429 pladser til kalve
  • 1.759 sengebåse til ungdyr
  • 1.633 pladser i dybstrøelse til køer
  • 846 sengebåse til goldkøer

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.