Kvægchef: For få landmænd handler aktivt på dårlige benchmark-tal
For landbruget er det meget vigtigt, at produktivitet og produktionsøkonomien løbende forbedres.

Af Morten Thomsen, kvægchef, Sagro

Modsat mange andre erhverv er vi i landbruget privilegeret ved at have standarder for vore regnskaber, fælles database og en lang række analyser, der grundet det store antal regnskaber er ret valide.

I de årsrapporter, der kommer til kvægbrugeren i øjeblikket, er der vedlagt diverse analyser, som er relevante i forhold til den pågældende produktion med benchmarking til grupper i erhvervet.

Disse analyser er for mig at se det væsentlige i at få udarbejdet et regnskab. Her får man taget temperaturen på ens bedrift - man får en måling på produktivitetsudviklingen og ikke mindst så har man mulighed for at blive sparret med de bedste økonomier i branchen.

Med forholdsvise beskedne afkast af vore investeringer i landbruget, er der meget vigtigt at produktivitet og produktionsøkonomien løbende forbedres. Tilbagegang eller stilstand udhuler en ellers solid ejendoms økonomi på få år.

Det er derfor vigtigt at bruge disse analyser til at skabe overblik, og ikke mindst til at finde mulige indsatsområder på ejendommen.

Målrettet handlinger

Det er imidlertid mit indtryk, at for få landmænd bruger disse analyser og får skabt handlinger på baggrund af disse. Ved at arbejde lidt videre på analyserne får man relativt nemt skabt sig et overblik.

Analyserne påpeger afvigelser og eventuelle indsatsområder. Ved at arbejde videre med disse tal kan man få  forståelse for baggrunden for afvigelsen, og man kan få beregnet den samlede afvigelses størrelse på ejendomsniveau.

Herefter kan vi prioritere indsatserne efter forventet økonomisk afkast, og sikkerhed herunder  biologisk/teknisk sikkerhed i beregningerne.

Det overrasker ofte hvor få penge, der er i givne oplagte handlinger/investeringer, og hvor svært det er at skabe store afkast af investeringer og indsatser, men uden dette forarbejde, hvor vi nøje udvælger indsatsområder og gennemregner investeringer på baggrund af egne data, vil vi ikke skabe solide og bæredygtige økonomier.

Nøgletal fra analysen

Det er for mig at se vigtigt med en grundliggende forståelse af egen økonomi, herunder styrker og svagheder.

Vi kan kun drive landbrug som en virksomhed, en virksomhed der skal give overskud, hvor investeringer og indsatser primært prioriteres efter afkast.

En grundlæggende forståelse af de økonomiske nøgletal bør man have, det er med til at gøre mange beslutninger nemmere ved at man evner at forholde sig til den økonomiske effekt og ikke kun den faglige konsekvens af ens handlinger.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.