Kvægformand kræver afklaring for fast drænede gulve
Christian Lund er meget bekymret for, at landmænd nær ammoniakfølsom kategori 1- eller 2-natur risikerer at få krav om yderligere reduktioner ud af det blå ved næste revurdering.

Ny viden betyder, at miljøeffekten af spalteskraberen skal revurderes, og at emissionsfaktoren for kvægstalde i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal opdateres i en kommende bekendtgørelsesændring hurtigst muligt.

"Vi ser med stor bekymring på de nye tal, men forventer, at Miljøstyrelsen vil finde løsninger, der gør, at landmænd med fast drænede gulve ikke stilles ringere, end de er i dag," udtaler formand for L&F Kvægs sektorbestyrelse, Christian Lund, på Landbrugsinfo.dk.

"Det er helt essentielt, at der hurtigst muligt kommer en afklaring om konsekvenserne af den nye viden", lyder det fra formanden. Her peger han bl.a. på, hvad de nye tal vil betyde for indsendte ansøgninger, der ikke er afsluttet endnu, samt hvilke muligheder, der er for at ændre på godkendelser, der er givet, men ikke realiseret endnu.

”Reguleringen skal selvfølgelig rettes efter bedste viden, men det må ikke betyde, at landmænd, der har fået en miljøgodkendelse eller har investeret og bygget i god tro bliver stillet ringere", understreger Christian Lund.

Også med tilbagevirkende kraft frygter Christian Lund, at det kan give problemer.

"Vi er meget bekymrede for, at landmænd nær ammoniakfølsom kategori 1- eller 2-natur risikerer at få krav om yderligere reduktioner ud af det blå ved næste revurdering. Det vil være helt uacceptabelt, og understreger endnu en gang nødvendigheden af at få ændret ammoniakreguleringen,” slutter formanden.

Den nye rapport fra Aarhus Universitet viser, at fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ikke har den ammoniakreducerende effekt, man hidtil har troet.

Ifølge de nye målinger er der således kun mindre forskelle mellem ammoniakemissionen fra hhv. fast drænede gulve og spaltegulve.

Tallene for spaltegulve viser et gennemsnitligt tab på 1,2 kg ammoniak-kvælstof årligt pr. kvadratmeter og de tilsvarende tal for stalde med fast drænet gulv viser 1 kg.

Dermed er reduktionen fra fast drænede gulve langt fra den reduktion på 50 pct., som hidtil antaget, mens spaltegulvene har en lidt lavere ammoniakfordampning, end antaget. Testen viser samtidig, at spalteskraberen ikke har en målbar effekt på ammoniakfordampningen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.