Kvægkongres aflyses næste år
Landbrug & Fødevarers Sektorbestyrelse for kvæg aflyser nu Kvægkongres 2021. Det skyldes covid-19 og de lange udsigter til igen at kunne samle 2500 mennesker.

Der bliver ikke nogen Kvægkongres, som man kender det til næste år.

Det melder Landbrug & Fødevarers Sektorbestyrelse for kvæg, der med tungt hjerte har måtte konkludere, at det ikke er muligt at planlægge og afholde Kvægkongres næste år.

Lige som det gælder flere andre kongresser er udfordringen covid-19 og et eventuelt forsamlingsforbud til den tid. Derfor ser bestyrelsen at den bedste løsning er allerede nu at aflyse den store to-dages Kvægkongres i februar 2021.

"Kvægkongressen er det naturlige samlingspunkt for de danske kvægbrugere og de mange interessenter i kvægklyngen. Vi har en masse ny viden, vi gerne vil have ud til kvægbrugerne, men vi må erkende, at med den usikkerhed der er, så får vi ikke det fælles samlingspunkt, som vi så gerne vil have. Derfor er det utroligt ørgerligt at måtte aflyse, men vi tør ikke satse på eller for den sags skyld bruge medlemmernes ressourcer på et stort fælles arrangement", lyder det fra Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg i en pressemeddelelse.

Videndeling online

I stedet for en stor Kvægkongres vil man fra Kvægsektoren lægge en større indsats i at formidle faglig viden online.

I løbet af året vil sektorbestyrelsen derfor sætte fokus på udvalgte faglige emner, der vil komme som temaer på tværs af kommunikationskanaler og gennem online møder, som kan afholdes uafhængigt af corona-restriktioner.

"Det er vigtigt, at vi får formidlet den nyeste viden til kvægbrugerne, så den kan gøre gavn på staldgangen
og på bedrifternes bundlinje", siger Ida Storm, sektordirektør, Kvæg.

"Og hvis corona-restriktionerne gør det muligt at afholde dialogmøder lokalt, så stiller vi også meget gerne
op i mindre forsamlinger og vil gerne supplere med et fagligt indlæg om et aktuelt emne", siger Ida Storm.

I 2021 skal der også være valg til de fire poster i sektorbestyrelsen, som vælges direkte fra Landboforeningerne. Her vil der blive udviklet en digital løsning, så valget kan finde sted som planlagt blot hjemme fra de stemmeberettigedes egen computer.

Der kommer mere information om, hvordan opstilling og valghandling konkret kommer til at foregå, lyder det fra bestyrelsen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.