Kvægkonsulent: Det her problem skal mælkeproducenter gøre noget ved - koster mælk
Statisk krybestrøm er et stigende problem i de danske kvægstalde. Det stresser dyrene og har negativ effekt på besætningens produktivitet, påpeger kvægkonsulent.

Miljø og indretning i kvægstalden kan have en afgørende betyde for besætningens trivsel.

LMO Kvæg erfarer, at flere og flere landmænd er opmærksomme på de negative effekter ved statisk krybestrøm – et problem der direkte afspejler sig i dyrenes produktivitet, skriver LMO i en pressemeddelelse.

”Vi har meget fokus på koens nærmiljø og kigger efter de muligheder og fejl, vi finder i staldsystemerne, når vi er på besøg hos en kvægproducent”, fortæller Peter Møller, der er kvægkonsulent i LMO.

Reagerer på strøm

Besøg hos kvægproducenter viser ofte, at en uhensigtsmæssig indretning i staldene kan være medvirkende til, at dyrene mistrives.

Ifølge LMOs kvægkonsulent stresser statisk strøm koen i en sådan grad, at det til sidst giver udslag på bundlinjen:

”Vi oplever, at krybestrøm i inventaret er noget, der påvirker koen.

Derfor foretager vi ofte videoobservationer, så vi kan kortlægge, hvordan koen reagerer og påvirkes af det i hverdagen. Det hjælper os til at lægge en plan for, hvordan vi kan undgå det fremadrettet”, siger Peter Møller.

Brug for mere oplysning

Kvægkonsulenten påpeger, at statisk krybestrøm er noget landmændene kun har ganske lidt fokus på, og derfor ved for lidt om, hvilke konsekvenser det i virkelighed har for køernes mælkeproduktion.

Staldmiljøets påvirkning af koen og dens præstation er derfor et af de områder, der er særlig fokus på, når LMO Kvæg i perioden fra den 23. januar og frem til den 1. februar holder en række temadage for kvægproducenter:

”Vores erfaring siger os, at det er noget, vi kan oplyse meget mere om.

Landmændene har brug for konkrete råd og ideer til, hvordan de kan løse problemet med krybestrøm. Her kan vi komme med konstruktive løsningsforslag, som de kan bruge i hverdagen”, fortæller Peter Møller.

Lette løsninger

Ifølge kvægkonsulenten kan løsningen være så simpel som en omrokering i stalden eller en ændring i koens nærmiljø:

”Når vi videoovervåger den enkelte ko, kan vi meget nøje fastslå dens færden og reaktionsmønster. Det hjælper os med konkrete løsninger til, hvordan vi kan reducere eller helt fjerne forhindringer og dermed hjælpe koen til en højere mælkeproduktion”, siger Peter Møller.

For at få landmændenes øjne op for problemstillingen, vil der være forskellige oplæg på LMOs temadage i januar og februar, som kommer ”Rundt om stalden”.

Både kvægkonsulenter og bygningskonsulenter vil i samarbejde komme med kvalificerede bud på, hvordan kvægproducenter kan komme i gang med en optimering af koens nærmiljø:

”Vi vil blandt andet tale om mulighederne ved blandt andet sengebåse, vandkar, kobørster og samtidig give vores indspark til, hvad strøm i stalden i virkeligheden betyder for produktionen.

Det er en god anledning og mulighed for kvægproducenterne til at få et samlet overblik over, hvad de har af mulighed for at reducere generne for besætningen”, siger Peter Møller.

Der vil også være mulighed for at deltagerne kan tilmelde sig en ekskursion og et bedriftsbesøg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.