Kvaliteten kan svinge vildt: Men køer kan producere mælk på græspulp

Græspulp kan godt indgå i fodringen af malkende køer uden negativt ydelsesrespons, viser en praksisafprøvning.

Danske malkekøer kan godt være en del af løsningen med at udvinde protein fra græs, fordi drøvtyggerne kan omsætte pulpen til produktion af mælk.

Det var budskabet fra Nikolaj Peder Hansen, post.doc. hos Aarhus Universitet, på Kvægkongressen.

Et tidligere dansk forsøg har vist, at malkekøer fodret med græspulp i stedet for græsensilage gav ti procent mere mælk.

- Men der findes også et finsk forsøg, hvor man ikke fandt en ydelsesrespons. Så det handler nok mest om kvaliteten af pulpen frem for, om det er pulp eller standardensilage, konkluderede Nikolaj Peder Hansen.

Det kan fungere

Den betragtning delte kvægrådgiver Maria Falkesgaard Jørgensen, Velas. Hun er tovholder på en praksisafprøvning hos tre mælkeproducenter, der har eller fodrer med græspulp.

- Responset er forskelligt, men vi tør godt konkludere, at køerne kan opretholde deres ydelse, når græspulp udgør 15-20 procent af foderet, sagde hun.

Endnu er der et stærkt begrænset udbud af græspulp, og derfor er prissætningen også svær.

- Det vil også afhænge meget af kvaliteten af det leverede græspulp, men hvis køerne kan opretholde ydelsen, kan man i princippet betale samme pris for pulp som for græsensilage, sagde Maria Falkesgaard Jørgensen.

Flere parametre i spil

Nikolaj Peder Hansen pegede på, at flere parametre påvirker kvaliteten af det færdige græspulp. Eksempelvis har det stor betydning, om indgangsmaterialet er kløver, græs eller lucerne, og hvornår på sæsonen det er høstet.

Plantens udviklingstrin spiller også ind, ligesom høstmetoden i marken er afgørende.

Effektiviteten i processeringen i bioraffinaderiet vil også påvirke kvaliteten.

- Det ser vi også i forhold til græsproteinet, der udvindes. Vi kan genfinde mellem 40 og 70 procent af det oprindelige protein i proteinkoncentratet, men det afhænger meget af indgangsmaterialet, sagde han.

I forhold til græspulpen kan der genfindes mellem 30 og 60 procent af det oprindelige protein, og der kan skabes en tørstofprocent på 30 til 40. Tørstofindholdet skal være stabilt, for at pulpen kan ensilere.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.