Læg plan for grovfoderet allerede nu - mens du har tid
Inden den nye grovfoder sæson for alvor går igang, kan det være en god ide at notere sig besøg og fokusområder i årets løb. Dette kan et grovfoder hjul hjælpe med at holde styr på.

Af Kim Søgaard Rasmussen, Kvægkonsulent hos Centrovice

Endnu en grovfoder sæson står snart  for døren.  I  denne lidt stille periode er det vigtigt at få sat fokus på,  hvordan man opnår de gode udbytter samt den kvalitet man ønsker grovfoderet skal have.

Kvægrådgivningen Danmark tilbyder et møde, hvor landmand og de ansatte, der er relevante, samt grovfoderkonsulent og kvægkonsulent deltager.

Her bliver der aftalt en slætstrategi samt ønsker til hvilken kvalitet græsensilage, der passer bedst i køernes ration.

Forventede slætdatoer, udbytter samt ønsket energiindhold noteres i skema og der følges op før og efter hvert slæt.

Ved samme besøg udfyldes  et årsgrovfoderhjul, hvor der noteres tidspunkter for besøg og eventuelle fokusområder gennem året. Fokusområderne udpeges ved dialog med landmand og ansatte,  så vi kan være på forkant med de ting, der skal gøres bedre.

En af de indsatsområder, der er blevet mere udbredt, er udbyttemåling på markniveau. Dette giver et godt billede af de enkelte markers DB og giver mulighed for at optimere på de enkelte marker.

Udbyttemålinger giver også et retvisende billede af tabet fra mark til stald. Foderopgørelsen i kvægnøglen er at godt redskab til at holde styr på det opfodrede i stalden.

Sidst på året holdes et opfølgende møde, hvor alle deltager igen, og der bliver uddelt ris og ros over, hvordan sæsonen er forløbet. Ved dette møde aftales også igen den nye sæson og et nyt årshjul udarbejdes.

Her ses et eksempel på, hvordan et årshjul kan se ud. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.