Landbrug & Fødevarer skifter ud i promillefond efter kritik

Efter kritik af landbrugsfonde: Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening udskifter fire medlemmer i fondsbestyrelse. Bæredygtigt Landbrug bliver siddende.

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening udskifter fire af erhvervets seks medlemmer i Promilleafgiftsfondens bestyrelse.

Det sker i følge L&F-formand Martin Merrild som en reaktion på, at Rigsrevionen og statsrevisorerne har kritiseret fondene for bl.a. habilitetsproblemer.

Tager kritik til efterretning

Kritikken har fået miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at varsle en række opstramninger af habilitetsregler og andre forhold.

De opstramninger kommer Landbrug & Fødevarer nu i forvejen.

»Vi tager selvfølgelig kritikken til efterretning, og uanset, hvad ministeriet har på vej, så er det helt klart en dårlig situation for fondene, hvis der kan rejses tvivl om - og bliver rejst tvivl om bestyrelsens evne til at træffe de rigtige beslutninger,« siger Martin Merrild.

»Derfor har vi besluttet at frigøre os helt fra habilitets-problematikken ved at udpege nye bestyrelsesmedlemmer, som ikke har politisk ophæng i Landbrug & Fødevarer eller er ansat i vore virksomheder.«

Nye, men velkendte

De nye medlemmer af bestyrelsen for Promilleafgiftsfonden er:

Asbjørn Børsting, tidligere koncernchef i DLG, Niels Mikkelsen, tidligere formand for Danish Crown, Ove Møberg, tidligere formand for Arla, og Jens Krogh, tidligere næstformand i Økologisk Landsforening.

Michael Brockenhuus-Schack, nuværende formand for Promilleafgiftsfonden, fortsætter i fondsbestyrelsen.

Det samme gør Flemming Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug, som ikke har ønsket at lade sig udskifte.

»En svær opgave«

Ifølge Martin Merrild har det været en »ganske svær opgave« at finde nye medlemmer til fondsbestyrelsen med den nødvendige indsigt.

»Det er en krævende opgave at sidde i bestyrelsen for Promilleafgiftsfonden. Det forudsætter stor indsigt og viden om erhvervet og hvad der sker omkring det,« siger han.

»Derfor er jeg utrolig glad for, at det er lykkedes at finde en så kompetent gruppe af mennesker, der vil løfte opgaven, som alle har et dybtgående kendskab til erhvervet. Og jeg er i særdeleshed glad for, at Michael Brockenhuus-Schack vil fortsætte,« siger Martin Merrild.

Kendte landmænd

»De nye medlemmer af fondsbestyrelsen er alle kendte landmænd og landbrugsbosser. Tror du, omgivelserne vil se dem som »uvildige«?

»De har alle forladt virksomhederne og Landbrug & Fødevarer. Så kan det vel for pokker ikke lægges os til last, at de kender noget til erhvervet« siger Martin Merrild.

»Skulle vi hellere have fundet tyskere eller svenskere? Jeg gætter på, de også er medlemmer af folkekirken!«

BL bliver i bestyrelse

»Bæredygtigt Landbrug har valgt at holde fast i sin repræsentant?«

»Det er Bæredygtigt Landbrugs sag. i Landbrug & Fødevarer og i Økologisk Landsforening har vi valgt, at vi ikke vil have de habilitetsproblemer. Og jeg har noteret mig, at Bæredygtigt Landbrug ikke mener at have habilitetsproblemer, fordi man ikke vil søge penge i fonden,« siger Martin Merrild.

 

Fuglede vil ikke skiftes ud

Det er Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fugle, der sidder i bestyrelsen for Promilleafgiftsfonden for BL.

Og dér bliver han siddende. for alt andet ville være »et knæfald« for de »urigtige beskyldninger«, der har været rettet mod Bæredygtigt Landbrug, skriver Flemming Fuglede i det seneste medlemsnyt fra Bæredygtigt Landbrug.

Kritikken af Bæredygtigt Landbrug skyldtes en CBS-rapport, som Bæredygtigt Landbrug ansøgte om fondsmidler til og selv var med til at godkende - efter gængs fremgangsmåde i fonden.

 

De går ud

De medlemmer af Promilleafgiftsfonden, som forlader bestyrelsen nu, er tre medlemmer af Landbrug & Fødevarers fællesbestyrelse:

Lone Andersen, Asger Krogsgaard og Steen Nørgaard Madsen.

Desuden går Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, ud.

Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening, Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer (seks repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd (fem repræsentanter).

Godkendt i dag

Bestyrelsen for Promilleafgiftsfonden er udpeget for en 4-årig periode.

Indeværende periode er 1. november 2012 - 31. oktober 2016.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag godkendt de navne, som landbruget har indstillet til fondsbestyrelsen for den kommende periode.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.