Landbruget i dyb lavkonjunktur - minus 140.000 kr. i snit pr. bedrift

Gennemsnitlig bedrift får et underskud på ca. 140.000 kr. i 2016. Vending i indtjeningen ventes først i 2017, lyder det i ny prognose fra Seges.

Store dele af landbruget befinder sig i øjeblikket i en usædvanlig dyb lavkonjunktur, fastslår erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser i en ny prognose fra Seges.

Indkomsterne i flere af de store driftsgrene befinder sig derfor betydeligt under ”normalt” niveau, og en vending i indtjeningen ventes først for alvor i 2017.

To af de tre største driftsgrene med henholdsvis kvæg og svin ventes at få et negativt driftsresultat i 2016 før aflønning af ejerens egen arbejdskraft, og en gennemsnitlig landbrugsbedrift ventes at få et underskud på ca. 140.000 kr. i 2016.

Der er tale om en væsentlig nedjustering i forhold til en tilsvarende prognose fra januar. Det skyldes ifølge Klaus Kaiser især, at prognosen for kvæg er nedjusteret hele tre gange siden januar, og for svin taler han om et »forsømt forår«.

Enkelte lyspunkter

Der er dog enkelte lyspunkter.

»Landmændene lader på ingen måde stå til under lavkonjunkturen. Tværtimod ser vi en markant forbedring af effektiviteten og produktiviteten, især inden for mælke- og svinesektoren. Landmændene yder en stor indsats for at afbøde prisfaldene, og det kommer både den enkelte landmand og hele erhvervet til gode på den anden side af krisen,« tilføjer Klaus Kaiser.

Gennemsnitstallene dækker over en stor spredning. Således forventes den bedst indtjenende tredjedel af landmændene at tjene omkring 1 mio. kr. i 2015 og 2017. I 2016 er lavkonjunkturen dog så dyb, at den bedste tredjedels indtjening falder til godt 400.000 kr.

»De bedst indtjenende landmænd har en tårnhøj effektivitet og er dygtige virksomhedsledere. De har stort set altid kunnet opnå en høj indtjening. Det siger alt om lavkonjunkturens dybde i 2016, at end ikke de er i stand til både at aflønne arbejdsindsatsen og forrente egenkapitalen tilstrækkeligt.

Der er dog ingen tvivl om, at denne gruppe vil klare sig gennem krisen og fortsat vil være blandt dem, der driver udviklingen i landbruget fremover,« siger Klaus Kaiser.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.