Landmænd hædres for afgræsning: Det har været en vanskelig sæson

Perioder med tørke har gjort det mere besværligt at opnå gode resultater med afgræsning i år. Trods de svære odds har nogle landmænd hentet betydelige udbytter ude.

2022 vil for flere mælkeproducenter med køer på græs blive husket som et år, hvor der til tider var en kende vanskeligt at sikre tilpas med græs på markerne. For nogle har det ligefrem været umuligt. Og så er der endelig dem som har kunnet opretholde en appetitlig græsmark med kunstvanding eller ved simpelthen at bo på et ganske heldigt sted i forhold til at opnå nedbør på de kritiske tidspunkter.

Sådan summerede kvægrådgiver Solvejg Horst Petersen, ØkologiRådgivning Danmark, erfaringer fra 2022 op ved et opsamlingsmøde for rådgivningsselskabets koncept Eliteafgræsning.

Helt som vanligt blev der uddelt hæder til frontløberne, som har udmærket sig ved at opnå høj græsoptagelse eller udbytte i afgræsningsmarkerne.

Og vinderne er

Førstepladsen for højeste udbytte i afgræsningsmarken gik til Per Vestergaard, som i denne sæson hentede 8.067 foderenheder per hektar. Der var 0,25 hektar afgræsningsareal til rådighed per ko. I gennemsnit har køerne hentet 872 kilo tørstof i afgræsning og leveret en årsydelse på 9.825 kilo EKM.

Den højeste græsoptagelse blev registreret hos Hans Christian Christiansen fra Kolding. Her hentede køerne 2.143 kilo tørstof i friskt græs. Der var 0,53 hektar græs til rådighed per ko og det fordeler sig både på omdriftsjord og vedvarende arealer samt arealer underlagt miljøordninger. Der er opnået en ydelse på 8.880 kilo EKM per ko.

ØkologiRådgivning Danmark præmierede også fire bedrifter, som har klaret det særlig godt, når man laver en ligelig vægtning af græsoptag per ko, udbytte i marken, ydelse i forhold til forventet og restbeløb per ko per dag i løbet af sæsonen.

For bedrifter med AMS klarede Henrik Jensen sig bedst. Her hentede køerne 1.075 kilo tørstof i friskt græs ud fra 0,43 hektar græs per ko. Der er hentet 10.850 kilo EKM per ko og opnået et restbeløb på 98,32 kroner per ko per dag.

For bedrifter med jersey klarede Per Vestergaard sig bedst. Her hentede køerne 872 kilo tørstof i friskt græs ud fra 0,25 hektar græs per ko. Der er hentet 9.825 kilo EKM per ko og opnået et restbeløb på 97,7 kroner per ko per dag.

For bedrifter med flere end 300 køer klarede Brian Fruergaard-Roed sig bedst. Her hentede køerne 1.315 kilo tørstof i friskt græs ud fra 0,28 hektar græs per ko. Der er hentet 11.400 kilo EKM per ko og opnået et restbeløb på 105,64 kroner per ko per dag.

For bedrifter med færre end 300 køer klarede Esben Møller Xu sig bedst. Her hentede køerne 1.727 kilo tørstof i friskt græs ud fra 0,42 hektar græs per ko. Der er hentet 7.950 kilo EKM per ko og opnået et restbeløb på 87,82 kroner per ko per dag.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.