Landmænd holder hinanden i ørerne for at få bedre græsmarker

Tæt opfølgning igennem sæsonen sikrer fokus på udbytte i afgræsningsmarkerne og løbende tilretning af foderplanen til de afgræssende køer.

Af Rasmus Kjærgaard Wielandt, Kvægrådgiver LandboNord

Samarbejde i erfagrupper kan forbedre resultaterne i græsmarkerne. Det har vi gode eksempler på her i Nordjylland.

For eksempel en Erfagruppe, der består af 8 landmænd, som hver 14. dag mødes i græsmarken. Her diskuteres der græsudbud, kløverudbud, management og meget andet.

De tager udgangspunkt i afgræsningsprognosen fra SEGES, sammenholdt med en foderkontrol på dagen for hvert medlem. Herved kan der laves et skøn på hvor mange kg tørstof køerne henter ved afgræsning. Dette giver anledning til sammenligning af udbytte i afgræsning pr. ha og pr ko, hen over sæsonen.

Derudover bliver der snakket græsmarks etablering, ukrudtsbekæmpelse, afgræsnings strategier og økonomi i afgræsning.

Græs udbuddet

Græsmarkens udbud og kvalitet svinger meget i løbet af afgræsningssæsonen. I de tidlige måneder har vi et højt sukkerindhold og et højt energiindhold pr. kg/ts. Her har køerne en god appetit på græsset, og der kan opnås et meget højt foderoptag pr. ko. Som varmen begynder at komme i juni måned, falder sukkerindholdet og proteinindholdet stiger. Lignificeringen øges i de varme måneder, og græsset bliver mere tungt fordøjeligt. Ofte går køernes ædelyst i stå midt juli, hvis ikke de har fået tilbudt nogle helt nye marker.

Sidst på sæsonen, hvor vi igen får kolde nætter, stiger sukkerindholdet, og der er ofte også et fornuftigt proteinindhold. Alle disse variationer hen over sæsonen og forhold gør, at det er udfordrende, men også meget spændende at praktisere afgræsning og samtidig opretholde en fornuftig ydelse hos køerne. Ved at være med i Erfagruppen, bliver gruppens medlemmer bevidste om sæsonens variationer og får løbende justeret markerne og foderplanen til.

Foderplanen

I afgræsningssæsonen, er det meget vigtigt løbende at få lavet foderkontroller, sådan at staldfodringen løbende kan tilpasses udbuddet og næringsstofindholdet i det friske græs. Derfor er der op til hvert møde lavet en foderkontrol, som hjælper gruppens deltagere med til at sætte fokus på den enkeltes foderplan.

Det anbefales at lave en foderkontrol en gang i ugen hen over sæsonen. Dette gør, at man som landmand bliver bevidst om udbuddet i græsmarken og holder fokus på den løbende tilpasning af foderplanen.

Strategi

Gruppens medlemmer har forskellige forudsætninger i form af arrondering, jordtype, besætningsstørrelse, økologi og ydelsesniveau. Dette gør også, at de alle har lidt forskellige afgræsnings strategier. Nogle går efter et højt foderoptag pr. ko og andre pr. ha. Der er nogle der har køerne på græs, fordi de skal levere en bestemt type mælk, og andre fordi de ønsker at få dyrene på græs og tror på, at der kan være en fornuftig økonomi i at lade køerne hente græsset.

Faktaboks

Gode råd til afgræsning

  • Tilse dine afgræsningsmarker dagligt
  • Lav ugentligt foderkontrol 
  • Lav en prioritering ved mange folde
  • Nye rene marker til køerne efter hvert slæt

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.