Landmændenes tro på fremtiden i bund

Landmændenes forventninger til den nærmeste fremtid er helt i bund. Til gengæld er forventningerne til 2016 noget mere positive.

Landmændenes forventninger til den nærmeste fremtid er helt i bund. Det gælder både med hensyn til produktion, investeringer og indtjening, viser en aktuel konjunkturanalyse fra Seges. Efter et voldsomt dyk i 2014 falder forventningerne yderligere i 2015, viser det såkaldte Landmandsbarometer, der laves to gange om året blandt ca. 3.000 landmænd.

»Forventningerne har nået et nyt lavpunkt, og er netop nu på det laveste niveau i undersøgelsens historie, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges.

»Det er især svine- og mælkeproducenterne, som lige nu er særdeles hårdt presset økonomisk. De scorer negativt på alle de parametre, vi måler på, siger Klaus Kaiser.

Rekordlav forventning

Det er især forventningerne til investeringer og indtjening, der er faldet kraftigt.

I år forventer næsten hver tredje landmand et fald i investeringerne på mere end 25 procent, og næsten fire ud af ti landmænd forventer et fald i indtjeningen på mere end 250.000 kr.

Landmændenes negative vurdering af indtjeningen skyldes ifølge Klaus Kaiser lave forventninger til salgspriserne, mens de negative forventninger til investeringerne har flere årsager.

»Muligheden for at investere er svækket betydeligt af den lave indtjening, og samtidig oplever landmændene, at det er særdeles vanskeligt at få kreditinstitutterne til at finansiere investeringerne, forklarer Klaus Kaiser.

Bedre priser i 2016

Landmandsbarometeret viser til gengæld, at forventningerne til 2016 er noget mere positive. Hver tredje landmand forventer således, at hans egne salgspriser vil stige med op til ti procent næste år. Det gælder generelt på tværs af driftsgrene.

Det smitter af på forventningerne til produktion, investeringer og indtjening. Især mælkeproducenterne er positivt indstillede.

»Det er nærliggende at sætte deres optimisme i forbindelse med mælkekvoternes ophør, siger Klaus Kaiser. Han minder samtidig om, at forventningerne skal ses i forhold til den nuværende situation med meget lave mælkepriser.

Selv om mælkeproducenterne forventer bedre tider i 2016, er det ikke ensbetydende med, at deres udfordringer ophører i 2016, fastslår han.

Landmandsbarometeret viser, at de lave afregningspriser er igen rykket op som landmændenes største udfordring, foran høje produktionsomkostninger, lovgivningsmæssige begrænsninger og manglende adgang til finansiering.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.