Landmand har abonnement på gyllefluer og snyltehvepse: De slår næsten alle fluer ihjel

På Martin Krogsgaards økologiske bedrift benyttes der rovfluer til at bekæmpe stuefluer samt stikfluer i staldene

Af kvægfagdyrlæge Helle Christensen, BoviCura, Medlem af Dyrlæger & Ko

Fra slut februar til fluesæsonen er ovre modtager økologisk mælkeproducent Martin Krogsgaard, Støvring, gyllefluer og snyltehvepse fra firmaet Miljøfluen i Gandrup. Gyllefluer, der kommer i små poser, placeres i gyllekanalerne hos køer og kvier. Til dybstrøelsesarealerne hos kalve samt i kælvningsområdet benyttes snyltehveps, der ankommer i bægre.

Gyllefluer og snyltehvepse kommer cirka hver tredje uge. I kolde perioder kommer der dog nye forsyninger hver 10. dag for at sikre overlevelse. I perioder, hvor fluerne formerer sig eksplosivt, kan det også være nødvendigt at modtage gyllefluer og snyltehvepse hyppigere; cirka en gang om ugen. Der sparres løbende med producenten om leverancehyppighed i forhold til tidligere års historik. 

Gyllefluens larver er rovlarver, der æder andre fluers larver. Snyltehvepsen lægger sine æg i fluernes pupper, hvorved der udvikles snyltehvepselarver fra fluepupperne i stedet for fluer. Det er derfor vigtigt at få etableret sine nyttedyr, inden fluerne er kommet frem, da de voksne fluer ikke kan bekæmpes.

Martin Krogsgaard anslår, at han bruger ca. 22.000 kr. om året til rovfluerne.

Overordnet synes han, at systemet virker rigtig fint til bekæmpelse af almindelige stuefluer både hos køer og kalve. De stikfluer, der bor inde i stalden, virker det også fint på, men de stikfluer køerne tager med ind fra marken, kan ikke bekæmpes med systemet. De fleste år har det derfor været nødvendigt at supplere med fluebehandling.

Stikfluer fra marken stadig en udfordring

Det er oftest i malkestalden, at problemerne med især stikfluer opstår. Køerne malkes i en 2X12 malkestald med fast exit. Stalden er isoleret med sparsom mulighed for luftskifte. Der er monteret små vertikale propeller i malkestalden, og større, sidevendte på opsamlingspladsen. Der findes et overbrusningsanlæg i malkestalden, men det bliver ikke brugt af hensyn til malkerne, og det er umuligt at bruge samtidig med ventilatorerne.

Til den kommende sæsons flueplage forventer Martin Krogsgaard at være helt opdateret med gyllefluer, især i de områder i stalden, hvor gylle-flowet er langsomst. Samtidig satser han på hyppige udmugninger i dybstrøelsesområderne og ekstra rydninger af foderbordet. Hvis stikfluerne pludselig eksploderer, vil han   gribe til en strategisk behandling af f.eks. celletalskøerne for fluer. Hvor stor en andel af køerne, der skal behandles for at opnå effekt og om det kommer til at koste mælk i tanken, må stå sin prøve hen over sommeren.

Faktaboks

Bedriften ejes af Martin Krogsgaard, Støvring

Der er 310 RDM-køer. Ydelsen er 9.800 kg EKM. Bedriften er økologisk og der er dyr på fire ejendomme. Der er sand i sengebåsene på ko-ejendommen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.