Landmand har hugget 10 øre af grovfoderets pris
Da det gik helt skævt med græsmarkerne, tog landmand affære. I dag har han forbedret udbyttet og sænket fremstillingsprisen.

En syngende lussing på udbyttet i græsmarkerne i form af et udbytte på 5.000 FEN pr. hektar slætgræs tilbage i 2016, var mere end Jakob Kristensen fra Give ville stå model til.

Fra altid at have interesseret sig for køerne og slækket på akuratessen i markbruget, tog han skeen i den anden hånd.

Til Sagros medlemsmagasin Grobund fortæller han om en evig mangel på græs på bedriften i det midtjyske frem til 2017, hvor han gik med i konceptet Grovfoderskolen.

Siden deltagelsen og det nye fokus på pasning af græsmarker er det lykkedes at hæve udbyttet fra 5.000 FEN til 8.595 FEN pr. hektar slætgræs i 2019.

I samme periode er fremstillingsprisen på græs beskåret med 10 øre til 1,09 kr. pr. FEN i 2019.

Faste procedurer

Det var et massivt angreb af stankelbenslarver, som var stærkt medvirkende til det lave udbytte tilbage i 2016. Oplevelsen har medført, at Jakob Kristensen i dag gennemgår sine græsmarker én gang årligt med rådgiverne fra Sagro. Kan markerne ikke forventes at levere 9-10.000 FEN pr. hektar pløjes de om.

Jakob Kristensen har også investeret i bedre faciliteter til markvanding.

»Vores maskiner og pumper var gamle og sikringerne sprang altid, når vi begyndte at vande. Så jeg havde nok en tendens til at udskyde det og håbe på regn. Men resultatet blev bare, at vi kom for sent i gang, og så kunne skaden ikke rettes op«, fortæller han.

Investeringen i nye vandingsmaskiner, en gødningsspreder samt en gylletank for at sikre tilstrækkelig kapacitet blev bevilget af banken, fordi Jakob i de foregående år havde været i stand til at afdrage på sin gæld.

Selvom der er blevet investeret, er der også sket en mindst ligeså vigtig mentalitetsændring, mener kvægrådgiver Ejvin Kortegaard.

»Jakob er gået fra at tænke ’det går jo nok’ og ’det kan jo nok ikke blive meget bedre’, til nu at sætte sig mål. Det er den største forandring, der er sket, at du nu siger, at du vil noget mere«, fortæller han.

Faktaboks

Jakob Kristensen

  • 266 årskøer, der leverer 11.900 kg pr. årsko (to daglige malkninger)
  • 115 ha plus 50 ha lejet
  • Medarbejdere: To årsværk

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.