Landmand inviterer til et kig på fremtidens bæredygtige slagtekalv
Tirsdag den 19. november kan mælke- og slagtekalveproducenter se, hvordan Seges og en række partnere forsøger at udvikle en bæredygtig slagtekalv med lavt klimaaftryk og høj spisekvalitet hos en slagtekalveproducent ved Randers.

Hvordan udvikler man gennem avl og genteknologi en bæredygtig slagtekalv, som udleder mindre metan, forbruger foderet mere effektivt og omsætter det til velsmagende, og klimavenlige, bøffer med stor fedtmarmorering?

Det spørgsmål er Seges i samarbejde med Danish Crown, Viking, Aarhus Universitet, Allflex, Frontmatec og fire slagtekalveproducenter i gang med at finde svar på i et fireårigt projekt, fortæller Seges i en pressemeddelelse.

Hvad arbejdet rent praktisk går ud på, kan mælke- og slagtekalveproducenter få indblik i tirsdag den 19. november kl. 11-15.30 hos Lars Thinggaard Larsen ved Randers.

Tilmelding til det gratis besøg hos ham senest 12. november: Skriv til Susanne Bach Frandsen, sbf@seges.dk.

Lars Thinggaard Larsen er en af de fire landmænd, der lægger stald til målinger af sine kalves metanudledning og fodereffektivitet.

”Der er masser af debat om landbrugets klimaaftryk. Vi landmænd er nødt til at give et bidrag for at se, om vi kan flytte noget. Derfor er jeg med i FutureBeefCross. Og så er det bl.a. spændende, at jeg gennem målingerne af kalvene får præcise tal for, hvornår og hvor meget foder de æder hen over døgnet,” siger Lars Thinggaard Larsen.

Gavner klima og landmandsøkonomi

Trine Barrett, afdelingschef for Husdyrinnovation hos Seges, er glad for, at Lars Thinggaard Larsen åbner dørene for sine kolleger på besøgsdagen, så de kan se det avancerede udstyr, der måler kalvenes foderforbrug og udledning af metan.

”Det er vigtigt for os at trække forsøgene ud i virkeligheden – ud til de landmænd, som kommer til at bruge den nye viden i deres produktion,” understreger Trine Barrett.

Målet er at udvikle avlsværdital, der gør det muligt at identificere de kødkvægstyre, der giver kalve, som ikke alene er ’klimavenlige’, men – pga. et lavere foderforbrug og en højere kødkvalitet – også gavner mælke- og slagtekalveproducenternes økonomi.

”Populært sagt vil kagen, der skal deles mellem slagtekalveproducenten og mælkeproducenten, blive større”, siger afdelingsleder Anders Fogh, Seges, der står i spidsen for udviklingsarbejdet i FutureBeefCross.

Øget efterspørgsel

På besøgsdagen hos Lars Thinggaard Larsen vil deltagerne blive inddelt i hold og komme på en rundtur til en række små stande i et afsnit af stalden. Her vil Anders Fogh og repræsentanter for de øvrige FutureBeefCross-partnere i korte indlæg fortælle om projektet og emner, som ligger i relation til projektet.

For Danish Crown er deltagelsen i FutureBeefCross et led i at forfølge alle muligheder for at gøre kalvekødet – og kød i bred forstand – mere klimavenligt.

”Dette projekt kan være med til at give Danish Crown, slagterierne og de danske landmænd et konkurren-cemæssigt forspring, for jeg er ikke i tvivl om, at der på sigt vil være en markant efterspørgsel efter bæredygtigt kød,” siger Finn Klostermann, CEO i Danish Crown Beef.

Om fire år er værktøjet til at vælge de bedste tyre klar. Derefter skal tyrene bruges til inseminering – og så kan der fødes klimavenlige kalve.

Faktaboks

Bliv klogere på den bæredygtige kalv

Tirsdag den 19. november kl. 11-15.30 hos slagtekalveproducent Lars Thinggaard Larsen, Virringvej 41, Randers kan du høre om:

• Sådan avler vi efter en klimavenlig kalv med endnu bedre spisekvalitet v/SEGES

• Sådan registrerer Allfeed-systemet den enkelte kalvs foderoptag v/Allflex

• Hvad er kødkvalitet, og hvordan man kan man påvirke den? v/Institut for fødevarer, Aarhus Universitet

• Styrk økonomien ved at bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd på malkekvæg v/Simherd

• Sådan sikrer du dig et tilpas antal kvier til indsætning v/avlsrådgiver fra VikingDanmark

• Den bæredygtige kalv kan styrke produktionsøkonomien v/Danish Crown Beef

Tilmelding til det gratis besøg hos Lars Thinggaard Larsen senest 12. november: Skriv til Susanne Bach Frandsen, sbf@seges.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.