Landmand: Kolbemajs er et godt, hjemmeavlet kraftfoder

Stigende priser på stivelse har sat jagten ind på alternativer til det sædvanlige kraftfoder hos mælkeproducenterne. Familien Abildgaard har gode erfaringer med dyrkning og fodring med kolbemajs.

De seneste fem år har Kristian Abildgaard fodret sine 170 køer med kolbemajs. Det har betydet en besparelse på indkøb af protein, og samtidig oplever landmanden også, at køerne har ydet mere siden skiftet. Aktuelt er ydelsen 11.000 kg EKM pr. ko.

"Kolbemajs er en rigtig god stivelseskilde for mig, bedre end korn. Det høje indhold af stivelse betyder, at vi kan fodre med en større andel af græs. Når vi kan give dem en højere stivelsesandel igennem kolbemajs, gør det også en forskel i forhold til ydelsen," forklarer Kristian Abildgaard i en pressemeddelelse.

Kolbemajs har en høj andel af det, man kalder bypass-stivelse, og det gør det især ideelt til højtydende køer, fordi det er en enkel og effektiv kilde til stivelse, forklarer salgschef ved Limagrain, Andreas B. Andersen.

"Kolbemajs har et markant højere udbyttepotentiale end vårbyg, specielt på sandjord, og de nye NORFOR beregninger fra oktober i år bekræfter desuden, hvad vi majsforædlere har påstået i årevis, nemlig at kolbemajsen har en højere foderværdi pr. Kg/tørstof end vårbyg," siger han. 

FodermiddelGammel model, NEL20 (MJ/kg ts)Ny model, NEL20 (MJ/kg ts)
Vårbyg7,227,35
Kolbemajs7,157,39
Helsædsmajs6,246,53
Kløvergræsensilage6,156,24

Nemt at dyrke, høste og snitte

På Tangelevgård har man benyttet to sorter fra Limagrain, Prospect og Conclusion. Produktionsjorden er en blanding af mange jordtyper, blandt andet sandjord, og det er især her, kolbemajsen udmærker sig. 

"Det er slet ikke besværligt at dyrke kolbemajs. Vi har majs alligevel, og på de marker vi har med sandjord, er det langt nemmere og bedre at dyrke kolbemajs end roer eller korn," forklarer landmand Kristian Abildgaard. 

Begge sorter, Prospect og Conclusion, har ligesom Pinnacle en perfekt profil til kolbemajs. Høj fordøjelighed af organisk stof, høj stivelsesandel, lukket kolbesvøb og vigtigst af alt en høj standfasthed.
Særligt sorten Conclusion har en hurtig stivelsesindlejring til sidst og modner tidligere, og kan dermed høstes tidligere til kolbemajs, end man skal tro, vurderet på baggrund af resultaterne fra helsædsforsøgene. Noget, der har betydning for produktionen hos Tangelev.

"Vi blev færdige med at høste og snitte den sidste dag i oktober. Vi har særligt haft succes med vores Conclusion-majs, fordi den modner tidligere, så den er nemmere at plukke og snitte uden for mange plantedele," mener Kristian Abildgaard. 

Conclusion er en massiv og bladrig plantetype med flotte kolber. Forårsudviklingen er særligt god, og sammen med en god standfasthed er det en meget robust og dyrkningssikker sort.

Højt stivelsesindhold

Kristian Abildgaard har sammensat sit foder således: 6,6 kg tørstof pr. ko i kolbemajs, 2,8 kg tørstof pr. ko i almindelig majs og 6 kg tørstof pr. ko i græs.

Og overgangen til en anderledes sammensætning af foder var intet problem, forklarer han.

"Det hele er nemt at håndtere, fordi der er ingen forskel på stakkene. Vi bruger nok for to øre pr. foderenhed af ensileringsmiddel, og derfor har vi aldrig problemer med varme."

Kristian mener ikke, at udbytteforskellen mellem helsædsmajs og kolbemajs er voldsom i Nordjylland.

"Vores kolbemajs ligger omkring 1.000 foderenheder under vores helsædsmajs, og det er ret konstant, så jeg kender forskellen, og det bruger jeg som tommelfingerregel", lyder det. 

"Både Prospect og Conclusion er sorter, der begge har et højt indhold af stivelse uden af gå på kompromis med NDF-fordøjeligheden. De er meget alsidige, og vigtigst af alt har de en ekstrem høj standfasthed", siger Andreas Andersen, salgschef i Limagrain.

"Vi kan sagtens høste og snitte, selvom det småregner, og selvfølgelig kan vejret være en udfordring, hvis det stormer, men det er ikke noget, jeg har oplevet med disse to sorter", fortæller landmand Kristian Abildgaard. 

På landbruget i Nordjylland dyrker de desuden helsædsmajs, græs og vårbyg på i alt 230 hektar. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.