Landmand med 1.300 køer: Komfort er fundament for billig produktion
Jac Broeders foretrækker enkle og robuste løsninger i sin udvidelse med stald med høj komfort.

Udvendige foderbord. Udvendige drikkekar. Udvendige trækstationer.

Under taget er faktisk kun to dobbeltrækker med senge, et ædeareal i hver side og en tværgang midtfor.

Jac Broeders har helt klar prioriteret de dyre kvadratmeter under tag til køerne i sin nye stald, der blev taget i brug i september 2019. Alene løsningen med at flytte nogle af drikkekarrene ud på ydersiden af gavlene, giver plads til ganske mange ekstra sengebåse.

Og her ligger de ganske godt i sand og med det karakteristiske grønne polymer-inventar Flex Stall fra Cow-Welfare. Den grønne farve går igen i forværket med FlexFeed-ædepladsadskillerne, som også er fra Cow-Welfare. I midten af dobbeltrækkerne ligger en vold af sand, som reelt fungerer som en brystplanke. Sandforbruget er ti kg pr. ko pr. dag.

Kokomforten har med andre ord høj prioritet her.

»Når vores mål er at producere meget mælk med billigt foder, må vi sørge for, at alt andet er i orden. Godt vand, luft, lys, godt foder, sikkerhed for en ædeplads til hver ko og et godt leje. Vi forventer mere holdbare køer og en ganske lav udskiftningsprocent«, forklarer Jac Broeders.

Af kraftfoder bruger han som non-GM-leverandør således kun rapskage og rapsskrå.

Mere lys og luft

Den nye stald ligger parallelt med en ældre stald på den ene af de to ejendomme, Jac Broeders har køer på.

Staldene er stort set ens, bortset fra at den ældre stald har isoleret tag og seks rækker sengebåse samt inventar af jern.

At den nye stald er en dobbeltrække sengebåse smallere, men til gengæld noget længere, skyldes et ønske om at få mere lys og luft ind i stalden i forhold til den seksrækkede nabostald.

Lige nu er der ikke fyldt helt op, da udvidelsen sker alene med eget tillæg.

Derfor er det også svært at sige noget om ydelseseffekten af den nye stald. Men p.t. leveres der 11.400 kg EKM pr. årsko.

Enkel pasning

Ud over at lægge stor vægt på kokomfort som et fundament for billig og effektiv mælkeproduktion, ønsker Jac Broeders også en rationel og enkel drift.

Endemålet med de tre stalde med lakterende køer er derfor en stald med førstekalvskøer, en stald med andenkalvskøer og en stald med tredjekalvskøer og ældre køer.

Det gør både pasningen og fodringen mere enkel og overskuelig, vurderer han.

Faktaboks

Jac Broeders:

  • Jac Broeders ved Agerskov er i gang med en større udvidelse og har foreløbig ca. 1.300 årskøer fordelt i tre stalde på to ejendomme. 
  • Målet er en rationel, robust og lønsom mælkeproduktion.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.