Landmand: Medicin er til mennesker - ikke dyr

Esben Møller Xu er økologisk landmand og har produceret mælk i syv år stort set uden at benytte antibiotika.

Hos Esben Møller Xu bliver der ikke givet antibiotika, hvis en af hans 260 malkekøer er syge. I stedet får det lov til at gå naturens gang, så de er bedre rustet, hvis de bliver syge igen.

"Med mine voksendyr er jeg 100 procent antibiotikafri. Cirka en eller to gange om året bliver der givet antibiotika til en kviekalv, hvis den får lungebetændelse," siger den økologiske landmand fra Årre i Vestjylland, der siger, at det kun er ved risiko for kalvens liv, at han giver antibiotika.

Esben Møller Xu valgte at blive stort set antibiotikafri for syv år siden. Han begyndte at få det fysisk dårligt, når han ringede til dyrlægen efter medicin til dyrene.

Han mener, at flere landmænd – i hvert fald i mælkeproduktion, som han selv har viden om – bør gå efter antibiotikafri produktion.  

"Jeg synes, at det er helt håbløst, at husdyr skal have antibiotika. Hvis jeg kan gøre det, så kan andre også gøre det. Medicin må bruges til mennesker og ikke til husdyr," siger Esben Møller Xu.

Dødeligheden blandt køerne ligger på 2,6 procent, mens det for et år siden lå på 1,2 procent. For kalve ligger dødeligheden over gennemsnittet, ifølge CHR-registreret ligger det på 16 procent. Men Esben Møller Xu forklarer, at den høje dødelighed for kalve ikke har noget med det lave antibiotikaforbrug. 

"Vi har hos kalvene lidt af cryptosporidier, der smittes mellem koen og kalven. Kalven bliver udsat for smittefaren, når de går inde hos koen, efter de blevet født. Da det er en yderst modstandsdygtig parasit, så kan vi ikke bekæmpe den med antibiotika," siger Esben Møller Xu. 

Sæbevand og smertestillende

Udover at være antibiotikafri er Esben Møller Xu også 100 procent selvforsynende med foder. Og han er meget opmærksom på at krydse sine køer, der giver den største krydsningsfrodighed og, hvor sundhed står øverst i avlsmålet. Han overtog sine økologiske malkekøer fra sin far i 2006 og overtog hele gården med 400 hektar jord i 2010.

"Jeg synes, at det giver god mening at nedsætte sit antibiotikaforbrug. Jeg synes ikke, at antibiotikaforbruget i Danmark er lavt. Og så passer det godt med den økologiske tankegang, hvor man lader naturen arbejde," siger Esben Møller Xu. 

I sidste uge havde Esben Møller Xu to køer, der var blevet fluestukket - en betændelse i yveret, der forekommer efter et fluestik. Ofte resulterer det i en ødelagt patte eller yver. Køerne havde ikke feber, så i stedet for at behandle dem med antibiotika gav den økologiske landmand køerne lidt smertestillende metakam for lindring. 

"Det kan godt være, at dyrene har et længere sygdomsforløb, men så er der også mindre risiko for, at de bliver syge igen. Samlet set synes jeg at resultatet er bedre på lang sigt," siger Esben Møller Xu.

 Hvis en ko døjer med klovsygdomme, får koen benet i sæbevand to gange dagligt, indtil koen er rask. 

Bliver rutine

Esben Møller Xus køer yder omkring otte tons EKM om året. Hans celletal ligger på 230. Tidligere lå han under 200, så han fik det optimale tillæg fra mejeriet. 

"Vi har det sidste halvandet ligget over 200. Det er et problem vi arbejder med ved at yde større hygiejne under malkning og hygiejne i stalden," siger Esben Møller Xu. 

Han synes ikke, at han går på kompromis med noget, når han vælger at være droppe antibiotika til malkekvæget. 

"Jeg synes, at det er sådan, det skal være nu og i fremtiden. Det er bare en anden måde at gøre tingene på. Vi lægger ikke mærke til, at vi gør det anderledes længere.  Det er bare blevet rutine," siger Esben Møller Xu.

Redigeret 3. oktober kl.11.15: Tilføjet beskrivelse af fluestik og dødeligheden blandt besætningen. 
Redigeret 4. oktober kl.13.00: Tilføjet begrundelse for høj kalvedødelighed.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.