Landmand: Mine kalve vokser mere, når køerne passer dem
Bjarne Nebel har i tre år ladet køerne gå med deres kalve lige efter kælvning. Det giver mere trivelige kalve og køer, som er lettere at passe.

Kalvedødeligheden er stærkt reduceret, tilvæksten er gået pænt op og førstekalvskøerne er lettere at arbejde med.

Sådan opsummerer Bjarne Nebel, økologisk mælkeproducent ved Them, tre års erfaringer med at lade køerne gå med deres kalve de første fire dage efter kælvning.

Som økolog skal han lade ko og kalv gå sammen i 24 timer, men resultaterne af en lidt længere periode sammen, er så gode, at han ikke vil nøjes med 24 timer.

»Egentlig går jeg lidt og spekulerer på, hvordan vi kan lave et hold, hvor ko og kalv får lov at gå endnu længere tid sammen. Men det kræver lidt ekstra god logistik, fordi vi har en gammel stald og malker køer med robotter«, forklarer Bjarne Nebel.

Kalvene har det sjovt

Bjarne Nebel har mange kælvningsbokse i sin stald og kan derfor altid tilbyde ko og kalv egen boks i de første fire dage efter kælvning.

For de ældre køer er det skånsomt at starte op nogle dage i dybstrøelse inden de skal ind i sengebåsestalden med sand. For førstekalvskøerne letter det indmalkningen i robotterne, at kalven har pattet dem.

»De er ikke så bange for at blive rørt på yveret, som da vi tidligere tog kalven væk hurtigt«, fortæller Bjarne Nebel.

Når ko og kalv skilles efter fire dage, er det som regel altid koen, som er mest utilfreds. Bjarne Nebel gør forsigtigt op, at ca. 15 pct. af køerne reagerer med brøl efter kalven.

»Kalvene reagerer til gengæld ikke. Det ser ud som om de synes det er sjovt at komme over i en boks med andre kalve, som de kan lege med«, lyder mælkeproducentens iagttagelser.

Han vejer ikke sine kviekalve, men data fra aftageren af tyrekalve viser, at kalvene nu når en levende vægt ved tre uger, som de tidligere tog fem uger om at nå. Hos slagtekalveproducenten vokser Bjarne Nebels tyrekalve 20 gram ekstra om dagen i fedningsperioden.

»Nu har jeg kørt med systemet i tre år, og får de første kvier ind nu, som startede med det. Og de ser bedre ud og skulle gerne give en højere ydelse allerede i første laktation«, lyder Bjarne Nebels forhåbning.

Gradvis nedtrapning

Når kalvene flyttes fra koen, får de mælk tre gange dagligt i de efterfølgende to uger. Det sker for gradvist at nedtrappe fra dagene med koen, hvor de kunne drikke, når de havde lyst.

Bjarne Nebel giver tre liter mælk tre gange dagligt og går herefter over på to gange fire liter mælk.

Mælken er primært framalkningsmælk fra celletalskøer, som robotterne leder til en mini-køletank med aftapningshane, så det er let at fylde en spand og varme op med dypkoger.

De tre mælkefodringer gives morgen, ved frokosttid og sidst på eftermiddagen.

Slut med enkeltbokse

I forbindelse med overgangen til mere tid til ko og kalv, har Bjarne Nebel skrottet sine enkeltbokse. I stedet sætter han kalvene sammen i små grupper på op til fem kalve.

»Det er ikke just det man anbefaler i forhold til smittetryk, men kalvene bliver sammen i det hold, indtil de er fravænnet mælken. På den måde minimerer miljøskift«, forklarer Bjarne Nebel.

 

Faktaboks

Bjarne Nebel

  • 121 holsteinkøer
  • Ydelse: 10.000 kg EKM leveret pr. ko
  • Udskiftningsprocent: 19,6 pct.
  • Livsydelse: 49.372 kg EKM/ 18,9 kg EKM/levedag

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.