Landmand: Vi har indført massageordning for at passe på medarbejdernes helbred

Blog fra mælkeproducenten: Filip Friis har netop indført et nyt firmagode, så de ansatte kan få massage hvert kvartal.

Af Filip Friis – fortalt til Peter Winther Mogensen

Jeg har netop indført et nyt firmagode til alle mine ansatte. De kan få massage én gang i kvartalet og så betaler jeg regningen. Jeg vil gerne gå en ekstra mil for vores ansatte, og det er min opgave at sikre, at bedriften er attraktiv at arbejde på. Det her er en af de små ting, som vi kan tilbyde.

Vi har en del opgaver med dækning af ensilagestakke og hegning af markerne, hvor man bruger muskler, som man ikke normalt får brugt så meget i stalden. Det kan godt give skader eller ømhed, og det får de ansatte nu en mulighed for at få håndteret for min regning.

Sent 2. slæt

Vi har netop taget andet slæt. Det er en uge senere end planlagt, men vejret var for ustadigt, og så måtte vi vente. Græsset er blevet lidt mere strukturpræget end ønsket, men da første slæt havde en meget høj fordøjelighed, kommer de to slæt til at passe godt til hinanden.

Nu har jeg både krydsningskøer af stor race og jerseykøer, og de stiller forskellige krav til ensilagens fylde. Jerseykøerne skal nok have to-tredjedele første slæt og resten som andet slæt, imens de store køer nok kan nøjes med 40 procent første slæt og resten som andet slæt. Ensilagen må ikke fylde for meget i jerseykøernes vomme.

Lige nu optager jerseykøerne 10 FEN i græs, som er en kombination af afgræsning og græs hentet med vogn. Krydsningskøerne henter 15 FEN pr. ko pr. dag i græs. Vores afgræsning har nok snart toppet, og så tager græsvognen gradvist over, så vi fastholder græsniveauet frem til indbinding. Det er for mig at se den helt store fordel med græsvognen. Vi undgår de udsving i græsoptag, så man kan opleve, når det kun er afgræsning.

Vi får mange kalve lige nu, fordi jerseyerne kælver nogenlunde på samme tid. Én dag fik vi otte kalve, hvor vi normalt plejer at få en kalv hver tredje dag. Så går der godt nok en del tid med at malke køer ind i robotterne, håndtere råmælk og give kalve. Men sjovt er det med alt det liv og produktion i det lejede anlæg. Jeg har også prøvet at få tre hold tvillinger i træk. Det er aldrig sket før.

Foderstofferne i spil

Vi har vandet alle afgrøder fire til fem gange nu, og kommer der ikke nedbør snart igen, så skal græsmarkerne igen have vand. Dér hvor vi har brugt vandkvoten efter tre overkørsler, har jeg søgt og fået dispensation til at bruge mere vand.

Majsen synes, det er lidt kold nu. Den vil gerne have varme, og det vil jeg også, for jeg vil gerne have radrenset den og få noget jord kastet over rødderne. Her trives ukrudtet lidt for godt.

Ukrudt er der også i hampen, som står på humusjorden. Her er der næsten altid garanti for fremspiring af forskellige ukrudtsarter og i år er ingen undtagelse. Industrihampen skal efter planen afsættes til foderstoffen, som skal presse olien ud og så skal vi tage hampekagerne retur til kvægfodring. Det samme skal ske med rapsen.

På den måde kan foderstofferne bringe sig selv lidt mere i spil igen. Jeg lytter mig til, at de lider lidt under, at vi har løftet vores selvforsyning i erhvervet og er blevet bedre til at handle direkte med hinanden. Derfor vil det være fint for foderstoffen at bistå med forædling af vores afgrøder, og på den måde løser de også en logistikudfordring for mig. Det er svært at lagre mange typer afgrøder.

Slut med antibiotika

I stalden har vi taget en beslutning om at ophøre med de fleste antibiotikabehandlinger. I flere tilfælde kan jeg se, at køerne helbreder sig selv, så hvorfor udsætte dem for en behandling, hvor vi også slår nyttige bakterier ihjel? Vi vil kun bruge myntecreme og så malke ud og holde mælken tilbage. Nogle køer kan blive ammetanter, for så skal kalvene nok få dem renset. Er køerne meget syge, skal de selvfølgelig behandles, men vi vil reducere så meget vi kan og nøjes med smertestillende behandling.

Noget andet er at jeg er træt af de nye regler, som påbyder dyrlægerne at færdiggøre medicinske behandlinger, selvom dyret er kureret efter kort tid. Det er noget politisk makværk. I Sverige gør de det anderledes og de er jo også underlagt EU's love, så jeg tænker, at vi igen har fået noget enestående dansk bureaukrati. Jeg føler, at vores organisationer har svigtet i denne sag, for de siger ingenting. Vi risikerer at skulle bruge meget mere antibiotika og det er ikke til gavn for nogen.

Vores afprøvning af halmpiller kører fortsat videre. Køerne er virkelig rene, og det har ikke været nødvendigt at tilføre nye halmpiller siden opstarten. Men nu skal vi rundt med nogle tons, og de skal være knuste, så vi undgår det spild, der sker, når køerne træder ud af båsene.

Gyllen iblandet knuste halmpiller er meget værdifuld til biogas, og jeg har flere valgmuligheder på lokale biogasanlæg. Det skal snart afklares, hvortil vi skal levere.

I juli starter en dansk elev her. Det glæder jeg mig til. Vi må ikke mangle hænder i sommerperioden og i juli har jeg lagt tre ugers ferie i kalenderen, så der skal være personale nok at trække på. Mine folk må også gerne holde tre ugers ferie, hvis de vil. Der er jo andet i livet end vandingsmaskiner og køer.

Faktaboks

Filip Mark Friis

 • Løgumkloster, blogger til Kvæg Plus siden 2020
 • Udvidelse til 280 køer
 • Uddannet jordbundsteknolog fra Vejlby Landbrugsskole
 • Bedriften overtaget pr. januar 2019 i generationsskifte, 1 fastansat (far) 1 markmand, 1 deltid (faglært) to uddannede dyrlæger fra Brasilien (Elever)
 • Økologisk siden 1995, 135 malkekøer plus opdræt
 • Krydsningsracer, Holstein, RDM og Jersey for malkekøer og Blåkvæg som kødkvæg
 • 4 nye malkerobotter, Lely A5, foderskaber Juno, 2 Lely robotskabere, Heatimer
 • Ydelse: Vinter ca. 35-37 liter EKM pr. dag Sommer 32-34 liter EKM pr. dag
 • Løsdriftsstald fra 2005 med Latex-madrasser
 • +800 hektar, 9-10 vandingsmaskiner
 • Markplan til høst 2022 (100% selvforsyning): Kløvergræs 150 ha, kolbemajs 35 ha, raps 205 ha, lupiner 230 ha, vårhvede brød 40 ha (sået november), vinterhvede/rug/triticale 55 ha, frøgræs 25 ha, 35 ha rødkløver til frø og 65 ha hamp.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.