Langhåret græs kræver omhu med placering af gylle

Generelt står græsmarkerne godt nu, vurderer Seges, selv om der mange steder ikke blev taget et sidste slæt i efteråret på grund af nedbøren.

En del græsmarker, hvor der nåede at blive taget slæt, har desuden udnyttet den milde vinter til en vis vækst. Men fortsætter den milde vinter, er der ingen grund til at overveje slæt af det overvintrende græs eller afpudsning, men blot lade væksten fortsætte, anbefaler Seges.

Erfaringen fra 2018 med en lignende situation er nemlig, at det gav stort udbytte af god kvalitet.

Derimod kræver gylletildelingen en vis opmærksomhed. Her er anbefalingen at bruge forsuret gylle, udlagt med slæbesko, f.eks. en Bomech-bom, så græsset ikke forurenes med gyllen og samtidig får svovl.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.