Leverbylder hos kalve koster kassen
Leverbylder giver lavere tilvækst og formklasse og har derfor negativ betydning for indtægten fra kalveproduktion.

Der ligger et uudnyttet økonomisk potentiale i at reducere omfanget af leverbylder hos danske slagtekalve.

Det konkluderer DLBR Slagtekalve på baggrund af en beregning af økonomien ved tilfælde af svære leverbylder.

Beregningen er foretaget for holstein-tyrekalve slagtet ved 9,7 måneders alderen, og her viser data, at kalve med svære grader af leverbylder har nedsat tilvækst, lavere slagtevægt og klassificerer dårligere ved slagtning.

Sidstnævnte er samtidig med til at sænke godkendelsesprocenten til Dansk Kalv, og det mindsker afregningsprisen med én krone pr. kg sammenlignet med kalve, som ikke har leverbylder.

Da en kasseret lever medfører et træk på 50 kr. pr. stk., bliver det samlede tab 364 kr. pr. kalv med svære leverbylder.

Slagtekalve klarer sig bedst i store besætningerKvæg Lørdag 20. april 2019 · 00:00

Leverer man årligt 1.000 kalve, og hver femte kalv har svære leverbylder, bliver tabet samlet set 73.000 kr.

Ukendte tab

Tabet ved tilfælde af leverbylder kan dog let blive større end det beregnede, vurderer DLBR Slagtekalve.

I flere tilfælde har kalve med leverbylder også været ramt af lungebetændelse, og omkostningerne til behandling er ikke medtaget i beregningen, ligesom man heller ikke har beregnet konsekvensen af en forventelig lavere foderoptagelse og foderudnyttelse.

Endelig kan der også ske tab af kalve, som dør eller må aflives pga. af leverbylder.

Faktaboks

Leverbylder:

  • Giver betændelsesforandringer i leveren, som derfor kræver ekstra energi. 
  • Leverbylder belaster immunforsvaret og kan have negativ effekt på fordøjelsen og dermed udnyttelsen af næringsstofferne i foderet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.