L&F's forslag om naturråd bliver mødt med klapsalver

Landbrug & Fødevarer forslår, at regeringen nedsætter et naturråd, der skal kunne finde enighed og samarbejde om den danske natur.

Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen forslår, at regeringen genopretter naturrådet. Forslaget støttes af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening.

"Vi er nogle organisationer, der kan blive enige. Vi vil gerne arbejde sammen og forme alliancer på tværs af organisationerne," understreger Lone Andersen.

Samarbejdet mellem organisationerne blev offentliggjort fredag eftermiddag til en debat på Naturmødet i Hirtshals. Her blev det mødt med klapsalver både fra salen og resten af panellet. 

Forslaget går på en oprettelse af et Natur- og Biodiversitetsråd, der kan vejlede i forbindelse med lovforslag på naturområdet, og som miljø- og fødevareministeren kan henvende sig til for vejledning.

Bred enighed

Både Dansk Skovforening, Friluftsrådet og  Danmarks Naturfredningsforening, DN, er positive over for forslaget.

Det skræmmer ikke viceformanden, at netop DN skal være med til at bestemme over landbrugsjorden i Danmark.

"Alle skal give sig lidt, også DN. Vi vil gerne konfrontationen, og vi vil gerne finde en løsning," siger hun.

Friluftsrådet, der  også er en del af den nye alliance tror på, at rådet vil fungere.

"Det skal ikke kun bestå af eksperter, men også af de, der blot har en interesse i naturen. Vi har erfaring på lokalniveau, og selvfølgelig kan det lade sig gøre," siger Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet.

Det er lykkedes tidligere

Naturrådet har været en realitet tidligere, men blev nedlagt under Fogh-regeringen i 2002.

Landbrug & Fødevarer vil nu gå til den nuværende venstreregering og bede om, at få rådet genoprette.

"Vi vil lave en henvendelse til ministeren, ved at vi formulere et brev sammen på tværs af organisationerne," siger Lone Andersen.

Viceformanden opfordrer regeringen til at gøre noget ved forslaget:

"Der skal gøres noget ved diskussionen om naturen generelt, og det skal prioriteres politisk - Ministeren skal gå videre med det her," siger Lone Andersen.

Alternativet er begejstret

Alternativets kommunal- samt socialordfører Torsten Gejl var også til stede under debatten.

Han mener, at naturrådet er et godt initiativ, der kan være med til at ændre den måde, lovforslag bliver udarbejdet.

"Lovgivningen laves af politikere og embedsmænd – har de nogensinde været ude i virkeligheden? Vi skal blive bedre til at have eksperter med ind til lovforhandlingerne. Dem, som kender virkeligheden," siger Torsten Gejl.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.