Målret tredje slæt efter opdrættet
Alt tyder på, at første slæt skal tages tidligere end normalt, og dermed kan der blive behov for seks slæt eller ændret slætstrategi.

Vinteren har været usædvanlig mild, og plejer er død, men græsset vokser på livet løs. Alt tyder derfor på, at første slæt skal tages tidligere end sædvanligt, skriver specialkonsulent i grovfoder Torben Spanggaard Frandsen, Seges, på Landbrugsinfo.dk.

Derfor bør man overveje sin sædvanlige slætstrategi, hvor mange kører med fire ugers interval. Dels for at undgå ekstra høstomkostninger til et sjette slæt, dels fordi nye forsøg med slætstrategier viser, at selv med fire-ugers interval bliver fordøjeligheden af fjerde slæt for lav til højtydende malkekøer.

Sådan bør intervallerne ligge

Nye forsøg med slætstrategier viser nemlig, at faldet i fordøjeligheden af organisk stof er størst i tredje slæt.

Kun ved et slætinterval på 21 dage mellem andet og tredje slæt er det muligt at opnå en fordøjelighed af organisk stof over 76 procent. Derfor bør man overveje at øge slætintervallet mellem andet og tredje slæt til fem til seks uger og målrette dette slæt til opdrættet.

Til gengæld viser forsøgene, at faldet i fordøjelighed af organisk stof ved fjerde slæt er væsentlig mindre, og derfor vil en forlængelse fra fire til fem ugers slætinterval ikke ændre fordøjeligheden af organisk stof markant.

Tilsvarende kan intervallet mellem fjerde og femte slæt med fordel øges, da temperaturen ofte er lavere på det tidspunkt, hvorfor faldet i fordøjelighed af organisk stof er meget lav.

Intervallet mellem første og andet slæt afhænger meget af, hvor tidligt første slæt høstes. Jo tidligere, jo større er græssets tendens til stængeldannelse til andet slæt, hvorfor intervallet her bør reduceres til tre til fire uger.

Derfor kunne en model til årets slætintervaller se sådan ud:

  • 1. slæt – fire uger - 2. slæt – fem til seks uger - 3. slæt - fem uger - 4. slæt – seks uger - 5. slæt

Forskel på blandinger

Forsøgene bekræfter desuden, at fordøjeligheden af organisk stof er højest i de hvidkløverbaserede blandinger. De kan med andre ord tåle et længere slætinterval og fortsat opnå en relativ høj fordøjelighed af organisk stof.

Forsøgene viser også, at ændringen af fordøjeligheden næsten er ens mellem blandingerne. Det betyder, at en uge med ustadigt vejr medfører samme forringelse af fordøjeligheden i f.eks. blanding 45 som blanding 35.

Endelig viser forsøgene, at blandinger med stor andel strandsvingel, som blanding 49, bør høstes markant tidligere end de øvrige blandinger for at opnå samme fordøjelighed.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.